انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 244 خرداد تا آبان ماه 98 منتشر شد. جمعه  ١٥/٠٩/١٣٩٨ ساعت ١٢:٣٠

   
١٩/١٠/١٣٩٧
تغییرات چارچوب TOGAF ویرایش 9.2  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : تغییرات چارچوب TOGAF ویرایش 9.2  
     
 
سخنران: جناب آقای رضا کرمی- مشاور معماری سازمانی، استراتژی و مدیریت فناوری اطلاعات، مدیرعامل شرکت مهندسی نرم افزاری گلستان

لینک دانلود ویدئو کامل وبینار
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها