انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 240, ویژه آذر و دی ماه 97 منتشر شد. دوشنبه  ٢٩/١١/١٣٩٧ ساعت ١٩:٣٨

   
٠٢/١١/١٣٩٧
مقایسه نرم‌افزارهای ITIL و پرسش‌های مهم در انتخاب نرم‌افزار  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : مقایسه نرم‌افزارهای ITIL و پرسش‌های مهم در انتخاب نرم‌افزار  
     
 
سخنران: جناب آقای حمید گردش- مشاور و مدرس بین المللی ISO 27001 ، ITIL، COBIT، مدیر عامل شرکت ویرا جهان سیستم- عضو کمیته راهبری گروه راهبری و مدیریت خدمات انجمن انفورماتیک ایران

لینک دانلود ویدئو کامل وبینار
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها