انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ١٤:٠٤

   
١٢/٠٣/١٣٩٨
وبینار بررسی یک مدل ترکیببی معماری سازمانی و ارائه موردی آن در سیستم های مدیریت آزمایشگاه ها  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : وبینار بررسی یک مدل ترکیببی معماری سازمانی و ارائه موردی آن در سیستم های مدیریت آزمایشگاه ها  
     
 
سخنران: آقای دکتر احمد سیر صدر - مدیر پروژه تولید سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاه Unilims دانشگاه صنعتی شریف

لینک دانلود ویدئو کامل وبینار
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها