انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ٠٧:٥٣

   
١٩/٠٣/١٣٩٨
وبینار معاونت فناورزی اطلاعات از رویا تا واقعیت  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : وبینار معاونت فناورزی اطلاعات از رویا تا واقعیت  
     
 
سخنران: جناب آقای دکتر سید رئوف خیامی

لینک دانلود ویدئو کامل وبینار
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها