انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. دوشنبه  ١٦/٠٤/١٣٩٩ ساعت ٠٤:٥٦

   
١٩/٠٣/١٣٩٨
وبینار معاونت فناورزی اطلاعات از رویا تا واقعیت  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : وبینار معاونت فناورزی اطلاعات از رویا تا واقعیت  
     
 
سخنران: جناب آقای دکتر سید رئوف خیامی

لینک دانلود ویدئو کامل وبینار
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها