انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 249 مرداد و شهریور 99 منتشر شد. چهارشنبه  ٠٥/٠٩/١٣٩٩ ساعت ١٥:١٥

   
٢٥/٠٣/١٣٩٨
معرفی چارچوب جدید ITIL V4 و تغییرات آن  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : معرفی چارچوب جدید ITIL V4 و تغییرات آن  
     
 
سخنران: آقای مهندس حمید گردش


لینک دانلود ویدئو کامل وبینار

 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها