انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢٢:٢٤

   
٣٠/٠٨/١٣٨٦
سخنرانی علمی آبان‌ماه 86  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : یادگیری الكترونیكی  
     
 
سخنرانی علمی آبان‌ماه انجمن در تاريخ چهارشنبه 30/8/86 و قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی انجمن، در محل سالن آمفی‌تئاتر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برگزار گرديد. سخنران اين جلسه آقای مهندس محمد ميرزا‌عبداللهی و موضوع سخنرانی ايشان «يادگيری الکترونيکی» بود.
آقای مهندس ميرزا‌عبداللهی در سخنان خود ابتدا با ذکر اين‌که در دهه اخير با ظهور قابليت‌های اينترنت در زمينه‌های مختلف، نگاه بسياری‌از دست‌اندر‌کاران آموزش به اين پديده معطوف گشته است، روش‌های انتقال محتوا از طرف آموزش‌دهنده به آموزش‌گيرنده و نحوه تعامل آن‌ها و روش‌های ارزيابی را از نکات چالش‌برانگيز در اين زمينه دانستند.
آقای مهندس ميرزا‌عبداللهی در ادامه، علاوه‌بر ارائه تعاريف و روش‌های تجربه شده در حوزه يادگيری الکترونيکی، ‌به ارائه، تجربيات مختلف و وضعيت کنونی يادگيری الکترونيکی پرداخته و در انتها، دورنمايی از آينده اين رشته را ارائه کردند. در پايان اين سخنرانی، به پرسش‌های به‌عمل آمده درباره موضوعات مورد بحث پاسخ داده شد.
لازم به ذکر است که آقای مهندس محمد ميرزا‌عبداللهی، عضو برجسته انجمن انفورماتيک ايران و مدير گروه فناوری اطلاعات برای مديران دانشگاه مجازی مهر البرز (نخستين دانشگاه مجازی کشور) می‌باشند.
انجمن انفورماتيک ايران بدين‌وسيله از آقای مهندس ميرزا‌عبداللهی به خاطر قبول دعوت انجمن و از مديريت محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به‌خاطر در اختيار گذاشتن محل سخنرانی صميمانه قدردانی می‌نمايد.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها