انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢١:٢١

   
١٥/٠٥/١٣٩٨
بررسی قابلیتهای زبان مدلسازی آر کی میت  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : بررسی قابلیتهای زبان مدلسازی آر کی میت  
     
 
سخنران: جناب آقای اکبر نبی الهی- هیات علمی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد و سرپرست آزمایشگاه معماری سازمانی این دانشگاه

لینک دانلود ویدئو کامل وبینار

 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها