انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢٠:٤٣

   
٢٩/٠٩/١٣٨٥
سخنرانی علمی آذرماه 85  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : بیوانفورماتیک  
     
 
سخنرانی علمی آذرماه انجمن با موضوع بیوانفورماتیک در تاریخ 29/9/85 در محل آمفی‌تئاتر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و در حضور عده زیادی از اعضای انجمن برگزار شد. سخنران این جلسه، آقای دکتر مهدی صادقی، عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری بود.
آقای دکتر صادقی در سخنان خود با بیان این‌که بیوانفورماتیک کاربرد تکنیک‌های انفورماتیکی برای درک و سازماندهی اطلاعات موجود در مولکو‌ل‌های زیستی در مقیاس وسیع است، به حجم بسیار زیاد داده‌های زیستی و افزایش فوق‌العاده سریع این داده‌ها اشاره کرد. وی گفت: تا فوریه 2005، اطلاعات ذخیره شده به صورت توالی اسیدهای نوکلئیک در GenBank (یکی از بانک‌های اطلاعاتی ژن‌ها) بیش از 45 میلیون توالی شامل 49 میلیارد نویسه (یانوکلئوتید) و اطلاعات توالی پروتئین‌ها در پایگاه‌داده SWISS-PROT بیش‌از 168 هزار پروتئین شامل بیش‌از 61 میلیون اسیدآمینه بود و مقدار اطلاعات ذخیره شده در این پایگاه داده‌ها به‌طور متوسط هر 15 ماه دوبرابر می‌شود.
آقای دکتر صادقی سپس به‌این نکته اشاره کرد که برای مدیریت صحیح این نتایج و نیز استخراج اطلاعات سودمند از میان این حجم عظیم از داده‌ها لازم است متخصصان مختلف از رشته‌هایی نظیر ریاضیات کاربردی، علوم کامپیوتر و آمار، ذخیره‌سازی و پردازش این داده‌ها را برعهده گیرند. وی افزود: خوشبختانه امروزه قدرت فراوری غیر قابل تصور روش‌های زیستی با توسعه در فناوری کامپیوتر همراه شده است و پیشرفت‌هایی که در زمینه تولید پردازنده‌ها و دیسک‌های ذخیره‌سازی داده‌ها و نیز اینترنت به‌عمل آمده است اجازه محاسبات سریعتر، نگهداری بهتر داده‌ها و تغییرات بنیادی در دسترسی و مبادله اطلاعات را فراهم نموده است.
آقای دکتر صادقی در ادامه سخنرانی خود به تفصیل در مورد زمینه‌های پژوهشی موجود در رشته بیوانفورماتیک سخن گفت و اطلاعات جالبی را در اختیار شرکت‌کنندگان قرار دارد. در پایان این سخنرانی که با استقبال زیادی از سوی حاضران روبرو گشت به پرسش‌های به‌عمل آمده درباره موضوعات مورد بحث پاسخ داده شد.
انجمن انفورماتیک ایران بدین‌وسیله از آقای دکتر مهدی صادقی به‌خاطر قبول دعوت انجمن برای برگزاری این سخنرانی و نیز از مدیریت محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به‌خاطر در اختیار گذاشتن محل برگزاری سخنرانی صمیمانه قدردانی می‌کند.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها