انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 250 مهر و آبان 99 منتشر شد. سه شنبه  ٠٧/١١/١٣٩٩ ساعت ١٣:١٠

   
٢٥/٠٢/١٣٨٧
سخنرانی علمی اردیبهشت‌ماه 87  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : راهکاری برای بهبود عملکرد کاربران ERP در سازمان‌ها  
     
 
سخنرانی علمی اردیبهشت ماه انجمن در تاريخ چهار‌شنبه 25/02/87، در محل سالن آمفی‌تئاتر ساختمان آموزش در سازمان مدیریت صنعتی برگزار گرديد.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها