انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ٠٧:٤٢

   
٢٢/٠٧/١٣٨٧
سخنرانی علمی مهرماه 87  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : يادگيری تقويتی در هوش مصنوعی  
     
 
سخنرانی علمی مهرماه انجمن در تاريخ 22/7/1387 در محل آمفی تئاتر مرکز آموزش سازمان مديريت صنعتی و در حضور عدّه زيادی از اعضای انجمن و ديگر علاقه‌مندان برگزار گرديد. سخنران اين جلسه آقای دکتر محمد قوام‌زاده و موضوع سخنرانی وی «يادگيری تقويتی در هوش مصنوعی» بود.
آقای دکتر قوام‌زاده در سخنرانی خود ابتدا به اين نکته اشاره کرد که يادگيری تقويتی (Reinforcement Learning) رده‌ای از مسايل يادگيری است که در آن، يک عامل با محيطی پويا، غيرقطعی و ناشناخته تعامل می‌کند تا با يافتن سياست و راهبردی برای انتخاب نوع عمل خود، به بهينه‌سازی عملکرد خود در بلند مدت بپردازد. وی سپس افزود: يادگيری تقويتی همواره در درک نيروهای انگيزشی که در پشت سيستم‌های بيولوژيکی قرار دارند اهميت داشته است امّا اخيراً به‌خاطر توليد برخی الگوريتم‌های پيشرفته، در محدوده‌ها و نظام‌های ديگری چون هوش مصنوعی، يادگيری ماشينی، تحقيق در عمليات و مهندسی کنترل نيز اهميت فزاينده‌ای يافته است.
سپس آقای دکتر قوام‌زاده به تفصيل به رابطه يادگيری تقويتی با موضوعات و سؤالات اصلی در هوش مصنوعی پرداخت و به مفاهيم پايه‌ای و بنيادهای رياضی يادگيری تقويتی و نيز راه‌حل‌های اين رده از مسائل يادگيری اشاره کرد.
در پايان اين سخنرانی که با استقبال بسيار خوبی از سوی حاضران روبرو گشت به پرسش‌های به‌عمل آمده درباره موضوعات ارائه شده پاسخ داده شد.
لازم به ذکر است که آقای دکتر محمد قوام‌زاده درجه کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی کامپيوتر را با رتبه اول از دانشکده فنی دانشگاه تهران و درجه دکتری علوم کامپيوتر را در سال 2005 از دانشگاه ماساچوست (امهرست) اخذ کرده است و از سال 2005 تا 2008 به عنوان پژوهشگر در دانشگاه آلبرتا (کانادا) به فعاليت علمی خود ادامه داده و از پائيز 2008 به مرکز پژوهشی معتبر INRIA در فرانسه پيوسته است.
انجمن انفورماتيک ايران بدين‌وسيله از آقای دکتر محمد قوام‌زاده به‌خاطر قبول دعوت انجمن برای برگزاری سخنرانی در طول اقامت کوتاه مدتشان در تهران و نيز از مديريت محترم سازمان مديريت صنعتی به‌خاطر در اختيار گذاشتن محل برگزاری صميمانه قدردانی می‌نمايد.
اسلايدهای اين سخنرانی از طريق وبگاه انجمن (www.isi.org.ir) در اختيار علاقه‌مندان قرار دارد.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها