انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢٢:٠١

   
٢٥/١١/١٣٨٥
سمینار علمی بهمن‌ماه 85  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : كاربردهای موبایل و بیسیم در جامعه اطلاعاتی  
     
 
سخنرانی علمی بهمن ماه انجمن در تاریخ چهارشنبه 25/11/1385 در محل آمفی تئاتر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، در حضور عده زیادی از اعضای انجمن برگزار گردید.

این جلسه که با کمک کمیته تخصصی نرم‌افزار و اینترنت انجمن ترتیب‌ یافته بود در قالب سمیناری مشتمل بر سه سخنرانی زیر برگزار گردید:

1. گزارشی از رویکرد اجلاس جهانی اقتصاد در داووس نسبت به مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط آقای مهندس شهریار عیوض زاده

2. توسعه سیستم‌های مبتنی بر کارت هوشمند چند کاربردی برای ارائه خدمات اجتماعی توسط آقایان مهندس آریا امینی و مهندس مجتبی ناصح زاده

3. توسعه سیستم‌های مبتنی بر موبایل در کاربردهای چند رسانه‌ای توسط آقای مهندس میثم تفاق

این سمینار که به مدت دو ساعت و پانزده دقیقه طول کشید با استقبال بسیار خوبی از سوی حاضران روبرو گشت.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها