انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢١:٤٦

   
٣٠/٠٤/١٣٨٨
سخنرانی علمی تیرماه 88  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : فعالیت‌های کنترلی و نظارتی فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک‌ها در زمینه کاهش ریسک  
     
 
سخنرانی علمی تیرماه انجمن در تاریخ 31/4/88 در آمفی‌تئاتر مرکز آموزش سازمان مدیرت صنعتی برگزار شد. سخنران این جلسه آقای مهندس داوود حقگو و موضوع سخنرانی «فعالیت‌های کنترلی و نظارتی فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک‌ها در زمینه کاهش ریسک» بود.
آقای مهندس حقگو در ابتدای سخنان خود به این نکته اشاره کرد که پیشرفت روز‌افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، همگانس شدن استفاده از اینترنت، رشد کمٌی و کیفی مؤسسات مالی و خصوصی و تنوع ارائه خدمات آن‌ها، بالا رفتن توقعات مشتریان و ... دست به هم داده و مدیران و صاحبان بانک‌ها را ناگزیر از استفاده بهینه از فناوری اطلاعات نموده تا ضمن حفظ حضور مؤثر و سودآور خود در بازار به شدٌت رقابتی، بتوانند در برابر ریسک‌های جدی ناشی از فعالیت در محیط جدید نیز مقاومت نموده، و توسعه یابند.
آقای مهندس حقگو در ادامه به تفصیل به معرفی وظایف بخش کنترل و نظارت فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک‌ها پرداخت و در مورد چارچوب‌ها و استاندارد‌های جهانی درخصوص برپایی و مدیریت فناوری اطلاعات، کمیت‌های نظارتی بین‌المللی، دغدغه‌های بانک‌های مرکزی کشورها و تعهدات و دستورالعمل‌هایی که بانک‌ها ملزم به اجرای آن هستند، اطلاعاتی را در اختیار شرکت‌کنندگان قرار داد.
در پایان، به پرسش‌های به عمل آمده در مورد موضوعات مطرح شده پاسخ داده شد و انجمن انفورماتیک ایران بدین‌وسیله از آقای مهندس حقگو، مسؤل کنترل فناوری اطلاعات بانک سامان، به خاطر قبول دعوت انجمن برای برگزاری این سخنرانی و از مدیریت محترم سازمان مدیریت صنعتی به خاطر در اختیار گذاشتن محل برگزاری صمیمانه قدردانی می‌نماید.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها