انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢٢:٠٩

   
٣٠/١٠/١٣٨٨
سخنرانی علمی دی‌ماه 88  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : سمینار و میزگرد آشنایی با فرایندهای استاندارد بانكی و لیست‌های كاركردی نرم‌افزارهای بانكی  
     
 
سخنرانی علمی دی‌ماه انجمن در تاریخ چهارشنبه 30/10/88 در محل سالن آمفی‌تئاتر مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی و در حضور عدّه زیادی از اعضای انجمن برگزار شد. سخنران این جلسه آقای مهندس سعید امامی، سرپرست گروه تخصصی ERP انجمن انفورماتیک ایران و موضوع سخنرانی، آشنایی با فرایندهای استاندارد بانکی و لیست‌های کارکردی نرم‌افزارهای بانکی بود.
آقای مهندس امامی در این جلسه به معرفی استانداردهای بانکی بر اساس لیست فرایندی سازمان APQC از یک طرف و معرفی کلّ سیستم‌ها، زیرسیستم‌ها و لیست‌های کارکردی نرم‌افزارهای بانکی از سوی دیگر پرداخت.
در خاتمه این سخنرانی که با استقبال زیادی از سوی حاضران روبرو گشت، وضعیت استقرار مدیریت فرایندی و پیاده‌سازی نرم‌افزار‌های یکپارچه در بانک‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
انجمن انفورماتیک ایران بدین‌وسیله ازمدیریت محترم سازمان مدیریت صنعتی به‌خاطر در اختیار گذاشتن محل برگزاری این جلسه صمیمانه قدردانی ‌می‌کند.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها