انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ٠٧:٣٠

   
٠٥/٠٣/١٣٨٩
سخنرانی علمی اردیبهشت‌ماه 89  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : معرفی استانداردهای تولید نرم افزار و مقایسه تطبیقی استانداردهای آزمون و كنترل كیفیت  
     
 
سخنرانی علمی اردیبهشت‌ماه انجمن با یک هفته تأخیر (به‌دلیل جابجایی دفتر انجمن و مشکل اطلاع‌رسانی) در تاریخ 5/3/89 در محل سالن همایش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد.
درابتدای این جلسه آقای نقیب‌زاده مشایخ، رئیس انجمن، گزارشی از فعالیت‌های انجام شده و برنامه‌ریزی شده انجمن را به اطلاع حاضران رساند و سپس از آقای شاهین انتصاری برای ایراد سخنرانی دعوت به‌عمل آورد. موضوع سخنرانی آقای انتصاری، «معرفی استانداردهای تولیدنرم‌افزار و مقایسه تطبیقی استانداردهای آزمون و کنترل کیفیت نرم‌افزار» بود. وی در ابتدای سخنان خود به این نکته اشاره کرد که استانداردهای تولید نرم‌افزار در موفقیت پروژه‌های تولید و برون‌سپاری نرم افزار بسیار حائز اهمیت می‌باشند امّا تنوع استانداردها و تعدّد سازمان‌های عرضه‌کننده، بسیاری از سازمان‌ها و مدیران پروژه‌های نرم‌افزاری را دچار سردرگرمی کرده است.
آقای انتصاری در ادامه سخنرانی خود به طور مشروح به معرفی استانداردهای تولید نرم‌افزار و طبقه‌بندی آن‌ها و معرفی سازمان‌های تولید و عرضه‌کننده استانداردها پرداخت. پایان‌بخش سخنان آقای انتصاری، مقایسه تطبیقی استانداردهای مورد استفاده در آزمون و کنترل و کیفیت نرم‌افراز بود. در خاتمه این سخنرانی که با استقبال زیادی از سوی شرکت‌کنندگان روبرو شد به پرسش‌های حاضران پاسخ داده شد.
انجمن انفورماتیک ایران بدین‌وسیله از آقای شاهین انتصاری به‌خاطر قبول دعوت انجمن برای انجام این سخنرانی و از مدیریت محترم نظام صنفی رایانه‌ای به‌خاطر تأمین محل برگزاری سخنرانی صمیمانه قدردانی می نماید.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها