انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢٢:٣٧

   
١٩/٠٧/١٣٨٨
جلسه گروه ERP مهرماه 89  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : ارائه مدلی برای ارزیابی میزان آمادگی سازمانی برای جذب اثربخش پروژه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان  
     
 
سخنرانی علمی مهرماه انجمن انفورماتیک ایران در تاریخ 19/7/89 در محل آمفی‌تئاتر مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی و در حضور عدّه زیادی از اعضای انجمن برگزار شد.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها