انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 242, ویژه فروردین و اردیبهشت 98 منتشر شد. يکشنبه  ٠٣/٠٦/١٣٩٨ ساعت ٠٨:٣٦

   
٠٦/٠٧/١٣٩٠
جلسه گروه راهبری و مدیرت خدمات فناوری اطلاعات مهرماه 90  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : رويكرد كاربردی به مديريت خدمات فناوری اطلاعات  
     
 
سمینار نیم‌روزه رویکرد کاربردی به مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در تاریخ 6/7/1390 از سوی گروه تخصصی «راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات» انجمن در سالن آمفی‌تئاتر مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها