انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢١:٢٠

   
١٢/٠٧/١٣٩١
جلسه گروه راهبری و مدیرت خدمات فناوری اطلاعات مهرماه 91  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : راهبری فناوری اطلاعات در سازمان‌ها (IT Governance)  
     
 
جلسه مهر ماه گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن در تاریخ 12 مهر ماه 1391 در سالن آمفی‌تئاتر مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد.
سخنران این جلسه خانم مهندس بتول ذاکری و موضوع سخنرانی وی «راهبری فناوری اطلاعات در سازمان‌ها» بود.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها