انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ١٢:٢١

   
٢٤/٠٨/١٣٩١
جلسه گروه راهبری و مدیرت خدمات فناوری اطلاعات آبان ماه 91  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : مقایسه تطبیقی چارچوب‌ها و استانداردهای مدیریت خدمات فاوا و چالش‌های یک پیاده‌سازی موفق  
     
 
جلسه آبان ماه گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن انفورماتیک در تاریخ 24 آبان ماه 1391 در محل آمفی‌تئاتر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر محمد شریفی درباره «مقایسه تطبیقی چارچوب‌ها و استانداردهای مدیریت خدمات فاوا و چالش‌های یک پیاده‌سازی موفق» سخنرانی کرد.

در این سخنرانی، استانداردها و چارچوب‌های موجود برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت و چارچوب‌های CMMI-SVC، ITIL و نیز استاندارد ISO/IEC 20000 برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و فرایندهای موجود در آن‌ها معرفی گردید.
بخش اصلی سخنرانی آقای دکتر شریفی به بررسی چالش‌های مرتبط با پیاده‌سازی موفق چارچوب‌ها و استانداردهای مرتبط با مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و به ویژه در سازمان‌های ایرانی اختصاص داشت. در پایان این سخنرانی به پرسش‌های حاضران پاسخ داده شد.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها