انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢١:٥٨

   
٢٢/٠٥/١٣٩٣
جلسه گروه تخصصی نرم افزار و معماری مرداد93  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : معرفی سه فن آوری جدید در حوزه نرم افزارهای سازمانی مقیاس پذیر  
     
 
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها