انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 245 آذر و دی ماه 98 منتشر شد. پنجشنبه  ٢١/٠١/١٣٩٩ ساعت ٢٢:٣٤
     
 

معماری سازمانی و معماری کسب‌و‌کار
www.eaba.ir

گروه «معماری سازمانی و معماری کسب‌و‌کار»  از مجموعه گروه­های تخصصی انجمن انفورماتیک ایران به سرپرستی آقای مهندس رضا کرمی است که در ادامه اعضای کمیته راهبری، اهداف، زمینه های تخصصی وشرح فعالیت های آن تشریح می شود.

گروه تخصصی معماری سازمانی (Enterprise Architecture) و معماری کسب‌وکار (Business Architecture)


اعضای کمیته راهبری:

آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ، خانم بتول ذاکری، آقای رضا کرمی

دبیر گروه:

آقای شهاب الدین افشار


مقدمه

معماری سازمانی امروز به عنوان یک رویکرد مهم سازمان ها برای همسو سازی اهداف و استراتژی های فناوری اطلاعات با اهداف و استراتژی های کسب و کار و حصول اطمینان از اینکه سرمایه گذاری ها در فناوری اطلاعات در راستای حفظ و گسترش کسب و کارها صورت می گیرد، محسوب می شود. از طرفی پیچیدگی و اهمیت موضوعات مرتبط با منظر کسب وکار معماری سازمانی باعث شده است که متخصصان و توسعه‌دهندگان معماری سازمانی اهمیت ویژه ای برای لایه کسب و کار معماری سازمانی قائل شوند و با تمرکز برآن رهنمود‌ها، به روش‌ها و دیدگاههای مختلفی ارائه کنند و در واقع با شناخت بهتر خصوصیات و ویژگی‌های کسب وکار، یکپارچگی منطقی‌تری بین دانش حوزه های کسب و کار و فناوری اطلاعات برقرار کرده و بستر تحول سازمان برمبنای فناوری را فراهم نمایند
به منظورگسترش مفاهیم، چارچوب ها، روشها و اصول معماری سازمانی و معماری کسب و کار به‌طور جداگانه یا درقالب معماری سازمانی، گروه تخصصی «معماری سازمانی و معماری کسب و کار» انجمن انفورماتیک، با مشخصات زیر تشکیل شده است:

اهداف گروه

 • ایجاد زمینه بحث و تبادل نظر بین متخصصان و گروه های حرفه ای و صاحب نظر و به اشتراک گذاری تجارب و درس های آموخته شده
 • کمک به ارتقای سطح دانش و مهارت های معماران سازمانی و کسب‌وکار به سطح کلاس جهانی
 • بررسی وضعیت و شناخت چالش ها، مسایل و مشکلات و موضوعات مهم برای مدیران ارشد فناوری اطلاعات در نهادها و سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی در این دو شاخه
 • بالابردن سطح آگاهی مدیران ارشد سازمانها در مورد نقش معماری سازمانی در همسو‌سازی طرح‌ها و پروژه‌های فناوری اطلاعات با اهداف و استراتژی های کسب‌وکار
 • اطلاع رسانی در مورد آخرین دست‌آوردهای علمی و حرفه‌ای و شناساندن بهترین ها در این زمینه در حرفه
 • ایجاد گروه‌های تخصصی تر در زمینه معماری سازمانی و معماری کسب‌و‌کار
 • برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه

مخاطبان گروه

 • اعضای حقیقی و حقوقی انجمن انفورماتیک
 • مدیران و کارشناسان حوزه‌های فناوری اطلاعات، بهبود روشها، مدیریت فرآیند در سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی
 • دانشجویان مهندسی نرم افزار، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت راهبری خدمات فناوری اطلاعات و گرایش های مرتبط
 • دانشجویان مهندسی صنایع، مدیریت صنایع و علاقه‌مندان به مدیریت فرایند، معماری سازمانی و معماری کسب‌و‌کار
برخی محورها و تمرکز موضوعات موردبحث در گروه

• در شاخه معماری سازمانی بطور کلی

 • مفاهیم، چارچوب‌ها، جایگاه سازمانی و راهبری معماری سازمانیEA Governance
 • معماری سازمانی به عنوان راهکار همسوسازی فناوری اطلاعات (IT alignment) با اهداف و استراتژی های کسب و کار
 • آخرین وضعیت، چالش ها، موانع و مشکلات و روند پروژه‌های معماری سازمانی درکشور و در دنیا
 • ارتباط معماری سازمانی و دولت داری الکترونیکی e-Government
 • معماری سازمانی وERP، معماری سازمانی و BPM، معماری سازمانی و حاکمیت فناوری اطلاعات، معماری سازمانی و مدیریت خدمات IT و..
 • مدیریت سبد طرح های فناوری اطلاعات (IT Portfolio Management) و مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
 • روش ها و متدهای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی
 • ابزار، زبان و استانداردهای مدل سازی معماری سازمانی
• در شاخه معماری کسب و کار (Business Architecture) بطور اخص

 • چارچوب ها، مدل ها و رهنمودهای معماری کسب‌و کار مانند Guide BIZBOK BABOK و...
 • مدل‌های مرجع کسب وکار وارتباط معماری کسب و کار و سایر دیسیپلین‌های مدیریت
 • مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (BPR)، بهبود فرایندهای کسب و کار (BPI) ، مدیریت فرایند کسب و کار (BPM)، بهبود مستمر فرایندهای کسب و کار و...
 • BPM و معماری سرویس‌گرا SOA
 • نرم افزارهای BPMSو معیارهای انتخاب آنها
 • معماری فرایند (Process Architecture)، مدل¬های مرجع فرایندی Process Reference Models مثلا APQC ، eTOM، SCORE، PMBOK، و ....
 • ابزار، روش ها و تکنیک های مدلسازی فرایند مثلا BPMN
 • ارزیابی بلوغ فرایندها
 • اندازه گیری عملکرد فرایندProcess Performance Measurement

فعالیت های عمومی گروه

 • چاپ مقاله، انتشار کتاب و ایجاد نشریه خبری توسط اعضای گروه یا با همکاری سایرگروه های تخصصی انجمن
 • برگزاری سمینارها، گردهمایی ها وبینارها و مدیریت تالارهای گفتگو گروه های کاری
 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی عمومی یا سفارشی برای سازمان ها و شرکت ها
 • انجام پژوهش های کاربردی داوطلبانه درگروه، یا به درخواست سازمان ها در هریک از زمینه های مرتبط
 • همکاری و حضور در انجمن های حرفه ای مرتبط و دانشگاه های داخلی و خارجی
 • جلب همکاری اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزشی، متخصصان و دست اندرکاران حرفه ای
 • تعامل و همكاري هاي فني با انجمن ها، موسسات، شركت ها و متخصصان معماری و راهبري و مديريت فناوري اطلاعات در دنيا

از کليه علاقه مندان به ھمکاری با این گروه در ھریک از شاخه ھای فوق تقاضا می شود رزومه خود را به آدرس پست الکترونيکی گروه ھای تخصصی info@isi.org.ir ارسال فرمایند.