انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 248 خرداد و تیر 99 منتشر شد. شنبه  ٠٥/٠٧/١٣٩٩ ساعت ١٠:٣٧
     
  نشانی تهران- خیابان وصال شیرازی - پایین تر از چهارراه طالقانی- کوچه شفیعی-پلاک 5- طبقه سوم- واحد7
            

تلفن تلفن: (+9821) 66412976

نمابر نمابر: (+9821) 89788470

پست الکترونیکی پست الکترونیکی: info@isi.org.ir

تلگرام تلگرام: ISI_news