انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 242, ویژه فروردین و اردیبهشت 98 منتشر شد. سه شنبه  ٠١/٠٥/١٣٩٨ ساعت ١٧:٤٥
     
  هیأت مدیره

اافراد زیر در تاریخ 1396/08/30 برای مدت 3 سال به عنوان اعضای هجدهمین هیئت مدیرۀ انجمن برگزیده شدند

  1. آقای دکتر اسلام ناظمی، رئیس هیئت مدیره
  2. آقای دکتر سید ابراهیم ابطحی، نایب رئیس هیئت مدیره
  3. آقای دکتر محمد گنج تابش، خزانه‌دار انجمن
  4. آقای سعید امامی، دبیر انجمن
  5. آقای دکتر لطفعلی بخشی، عضو هیئت مدیره
  6. آقای دکتر علی فرخی، عضو علی‌البدل هیئت مدیره
  7. آقای محسن صدیقی مشکنانی، عضو علی‌البدل هیئت مدیره
 
     
  بازرسان قانونی
 
 
  1. آقای دکتر افشین نیاکان «بازرس اصلی»