انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. پنجشنبه  ٢٤/٠٨/١٣٩٧ ساعت ٢٠:٠٣
     
  اعضای افتخاری

بر طبق اساسنامه انجمن، اشخاص حقیقی با سابقه درخشان آموزشی، پژوهشی و علمی در رشته انفورماتیک، یا سابقه فعالیت‌های سازنده در زمینه فناوری اطلاعات و یا کمک‌های عمده در پیشبرد هدف‌های انجمن با تشخیص و دعوت هیأت مدیره انجمن به عنوان عضو افتخاری انجمن تعیین می‌گردند.

تنها عضو افتخاری انجمن تاکنون آقای دکتر محمد سپهری راد می‌باشد.