انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 248 خرداد و تیر 99 منتشر شد. چهارشنبه  ٠٧/٠٨/١٣٩٩ ساعت ٠٢:٣١
     
  اعضای دائم

لیست اعضای دائم حقیقی و حقوقی برای درج در سایت انجمن انفورماتیک ایران به شرح زیر میباشد:

اعضای حقیقی:
1. آقای علی موفقی اردستانی(عضو پیوسته)

2. آقای وحید مجیدی(عضو پیوسته)

3. آقای امیر خاوران(عضو پیوسته)

4. لادن جزی(عضو پیوسته)

اعضای حقوقی:
1. شرکت توسعه و تجهیز فدک رایان(عضو حقوقی)

2. شرکت تجارت سرو ماندگار(عضو حقوقی)

3. شرکت گلرنگ سیستم(عضو حقوقی)

4. شرکت ندا رایانه(عضو حقوقی)

5. پزوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(عضو حقوقی)

6.شرکت نویان ابر آروان(عضو حقوقی)

7. شرکت داده ورذی فرادیس البرز(عضو حقوقی)

8. شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (عضو حقوقی)

9. شرکت اطلاع رسانی پیوند داده ها ( عضو حقوقی )