انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 249 مرداد و شهریور 99 منتشر شد. سه شنبه  ١١/٠٩/١٣٩٩ ساعت ٠٩:٢٢
 

بازنگری عملکرد اعضاء تیم

 

ترجمه مهندس ساسان نیکوکار، PMP

رئیس شعبه ACM تهران، اعضاء حرفه ای

پست الکترونیکی: snikookar@realanddream.com

 


کلمات کلیدی : منابع انسانی، اعضاء تیم، عملکرد تیم
بازنگری اعضاء تیم بخشی از خاتمه اجرای فاز/پروژه می‌باشد و در طی آن اطلاعاتی از عملکرد کاری اعضاء تیم توسط مدیر پروژه برای مدیران اعضاء در بخش‌های دیگر سازمان (سازمان ماتریسی) ، مدیر منابع انسانی و ... تهیه می‌گردد. به‌طور معمول متاسفانه از مدیران پروژه‌های فناوری اطلاعات خواسته نمی‌شود تا گزارشی از عملکرد اعضاء تیم خود تهیه نمایند. بنابراین ممکن است که لزومی نداشته باشد تا شما آن‌را  به عنوان یک فعالیت اجرایی در خاتمه اجرای فاز/پروژه در نظر گیرید، هرچند که هرکس حق دارد تا بازخوردی از عملکرد خود را در پروژه داشته باشد و شما بهترین فردی می‌باشید که می‌توانید به کمک تیم مدیریت پروژه بازخورد کاری افراد را مشخص نمایید.
در طی سازماندهی پروژه شما فرآیندها و رویه‌های مختلف را برای افراد تعریف می‌کنید و در مرحله برنامه‌ریزی شما زمانبندی، وظایف کاری، بودجه، خروجی‌ها و کیفیت مورد انتظار را مشخص می نمایید. با داشتن همه این اطلاعات شما می‌توانید در زمان خاتمه فاز/ پروژه بازخورد لازم را از عملکرد اعضاء پروژه تهیه نمایید. شما می‌توانید تهیه بازخورد را به‌صورت رسمی و غیر رسمی انجام دهید ولی تهیه رسمی آن به‌ویژه در هنگام آرشیو و ارائه به‌عنوان یکی از نتایج اجرای پروژه، به‌شدت توصیه می‌شود.
اطلاعاتی که در بازنگری عملکرد اعضاء تیم می‌تواند آورده شود شامل موارد ذیل می‌باشد:

 1. مشخصات فرد شامل نام، نام‌خانوادگی، شماره پرسنلی و ...
 2. نقش اصلی و فرعی که شخص در تیم ایفا کرده است به همراه علت انتخاب فرد برای همکاری در پروژه
 3. تاریخ شروع کار در پروژه و تاریخ پایان کار (ترک کار) در پروژه
 4. لیستی از مسئولیت‌هایی که شخص در پروژه داشته است به‌صورت کامل و دسته‌بندی شده (فعالیت، خروجی‌های تولید شده، بازدیدشده، بروز شده و ...)
 5. عملکردی که فرد در انجام مسئولیت‌های خود داشته است.
 6. عملکرد فرد در انجام کارهای تیمی
  1. حضور به موقع و دقیق در جلسات تیمی
  2. میزان مشارکت در جلسات تیمی
  3. همکاری و تعاون با اعضاء تیم
  4. یاری رساندن به اعضاء تیم
  5. میزان ارتباطات کارا و موثر با تیم کاری پروژه
 7. عملکرد فرد در رابطه با تهیه گزارش‌ها و تشریفات اداری
  1. ارائه گزارش‌های وضعیت در سر زمان و به‌صورت کامل
  2. حضور به موقع فرد
  3. بروزرسانی وظایف انجام شده در پروژه در زمان مناسب و به‌صورت کامل
 8. شرکت در هرگونه فعالیت خاص درون پروژه
  1. مدیریت ثبت مشکلات
  2. مدیریت ثبت/پردازش درخواست تغییر
  3. مدیریت گزارش و پیگیری اشکالات
  4. مدیریت ارتباطات پروژه
  5. مدیریت پیمانکاران
 9. لیست مهارت‌های کسب شده در طول پروژه
 10. بحث و مذاکره  برروی نقاط ضعف و قوت پروژه، تاثیراتی که بر پروژه دارند و توصیه برای بهبود آن‌ها
 11. خلاصه ای از عملکرد کلی فرد به همراه اعلام نظر در مورد عملکرد فرد : انتظارها را برآورده کرده، بیش از انتظار بوده، زیر حد انتظار عمل کرده
 12. امضاء و تاریخ مدیر پروژه، فرد و تیم مدیریت پروژه که در ارتباط مستقیم با فرد بوده‌اند

 

منابع
How to HR management – Book
Project Management with the RUP – Book
Complex It Project Management. 16 Steps To Success ( 2004 )- 0849319323


Personnel Performance Reviews