انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 247 فروردین و اردیبهشت 99 منتشر شد. دوشنبه  ٢٠/٠٥/١٣٩٩ ساعت ٢١:١٠
 

ارزیابی و رتبه‌بندی وبگاه‌های انجمن‌های علمی ایران
پگاه میررحیم
پست الکترونیکی: member@isi.org.ir 
مهسا بهاری پست الکترونیکی: training@isi.org.ir   


یادداشت
انجمن انفورماتیک ایران به منظور بررسی تطبیقی وضعیت و ارتقاء خدمات وبگاه خود، در زمستان سال گذشته پروژه‌ای را با نام «ارزش‌یابی و رتبه‌بندی وبگاه‌های انجمن‌های علمی گروه فنی و مهندسی» تعریف و اجرا نمود که گزارش آن در شماره 196 گزارش کامپیوتر (فروردین و اردیبهشت 90) به چاپ رسید.
یک نسخه از این گزارش نیز در اختیار کمیسیون انجمن‌های علمی ایران در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داده شد که با استقبال زیادی از سوی آن کمیسیون روبرو گشت و از انجمن انفورماتیک ایران خواسته شد که این ارزشیابی را در مورد وبگاه‌های انجمن‌های علمی در سایر گروه‌ها نیز انجام دهد. بدین‌ترتیب، ارزشیابی وبگاه‌های انجمن‌های علمی در گروه‌های علوم پایه، کشاورزی، بین رشته‌ای و علوم انسانی نیز انجام گرفت و گزارش آن‌ها به تفکیک در اختیار کمیسیون انجمن‌های علمی قرار داده شد.
اینک که کار ارزشیابی وبگاه‌های تمام انجمن‌های علمی در همه گروه‌ها به پایان رسیده است، جدول نهایی رتبه‌بندی وبگاه‌های انجمن‌های علمی بر حسب امتیاز نهایی به اطلاع خوانندگان گرامی گزارش کامپیوتر رسانده می‌شود.
انجمن انفورماتیک ایران امیدوار است پروژه انجام شده باعث ایجاد رقابت‌ سالم بین انجمن‌های علمی در ارتقاء وبگاه‌هایشان گردد. همچنین به کمیسیون انجن‌های علمی ایران پیشنهاد کرده‌ایم که این ارزشیابی هر سال یا دو سال یکبار تجدید شود تا هم معیارهای در نظر گرفته‌شده ‌کنونی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و هم نتیجه فعالیت انجمن‌ها در زمینه ارتقاء وبگاه‌هایشان در این بازه زمانی مورد ارزیابی مجدّد واقع شود.

1-معیارهای در نظر گرفته‌شده برای ارزیابی

1-1-معیارهای شاخص طراحی

 • پویایی و تحرک
 • وجود نشانه‌های نمادین
 • توازن رنگی
 • توازن و تعادل مانند یکپارچگی فونت متن‌ها

1-2- معیارهای شاخص‌ کاربرپسندی

 • انعکاس نظر کاربران مانند رأی‌گیری الکترونیکی و امثال آن
 • انعکاس تعداد بازدیدکنندگان
 • در دسترس بودن اطلاعات
 • به‌کار‌گیری پیوندهای مناسب و وجود جویشگر

1-3- معیارهای شاخص‌ تعاملی

 • امکان ارسال پست الکترونیکی از طریق وبگاه
 • امکان ثبت نام در فهرست الکترونیکی اعضاء وبگاه انجمن
 • معرفی فرصت‌های شغلی
 • معرفی همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و گردهمایی‌های علمی مرتبط
 • چند‌زبانه‌ بودن
 • دسترسی به اطلاعات تماس انجمن

1-4- معیارهای شاخص خاص انجمن‌های علمی

 • معرفی گروه‌های تخصصی
 • معرفی اعضاء رابط
 • معرفی شاخه‌های دانشجویی
 • معرفی فعالیت‌های شاخص انجمن و افتخارات
 • معرفی هیئت مدیره
 • امکان پرداخت الکترونیکی (حق‌عضویت و سایر خدمات وبگاه)
 • دسترسی به تقویم آموزشی انجمن
 • دسترسی به اساس‌نامه انجمن
 • دسترسی به لیست اعضاء حقیقی انجمن
 • دسترسی به مشخصات اعضاء حقوقی انجمن

1-5- معیارهای شاخص‌ محتوا

 • مشخص بودن اهداف شامل اهداف وبگاه، سازمان و نیز شفافیت شرح وظایف‌ بخش‌های گوناگون در ساختار سازمانی
 • مشخص بودن تاریخچه و پیشینه وبگاه و نیز معرفی مؤسسان
 • اطلاع‌رسانی اخبار و تازه‌های مرتبط و اطلاعیه‌ها
 • وجود پیوند‌های مناسب با کارکرد صحیح
 • معرفی خدمات وبگاه و سازمان که در خصوص انجمن‌ها این بخش  به دو گروه از خدمات تفکیک شد :

معرفی انتشارات شامل نشریات، مقاله‌ها و کتاب‌ها در وبگاه
معرفی سمینار‌ها و گردهمایی‌های علمی و امکان دسترسی به محتوا و اخبار آن‌ها

 • وجود محتوای چند‌رسانه‌ای مانند نشر‌صوتی و تصویر و قابلیت بارگیری جهت استفاده بازدیدکنندگان از وبگاه
 • انعکاس فعالیت‌ها و عملکرد سازمان
 • انباشت اطلاعات وبگاه که دلالت بر وجود آرشیو‌های گوناگون اطلاعات و محتوای وبگاه دارد
 • شاخص واژگان که دلالت بر عدم وجود واژگان بیگانه و نیز عدم وجود اشتباه‌های نوشتاری و ویراستاری دارد

2- جمع‌‌آوری داده

پس از پشت‌سر گذاشتن مرحله نخست و تعیین شاخص‌های ارزیابی به این مرحله به عنوان اساسی‌ترین گام این پژوهش رسیدیم. در این مرحله بر اساس اطلاعات مندرج در صفحه معرفی انجمن‌های علمی کشور در پورتال کمیسیون انجمن‌های علمی به نشانی "  www.isacmsrt.ir " به بازدید از وبگاه‌های انجمن‌های علمی در حوزه‌های فنی‌و‌مهندسی، علوم پایه، بین‌رشته‌ای، کشاورزی و علوم انسانی  و ارزیابی آن‌ها بر اساس شاخص‌های به‌دست‌آمده از مرحله نخست پروژه پرداخته ‌شد.
2-1امتیازدهی و رتبه‌بندی

دربخش امتیاز‌ها بیشترین امتیاز به شاخص‌های خاص انجمن‌ها تخصصیص داده‌‌شد. شاخص‌های محتوا در مرتبه دوم اهمیت قرار گرفتند و به همین تناسب امتیاز‌های آمده در جدول زیر برای سایر شاخص‌ها در نظر گرفته شدند.

نام شاخص

امتیاز هر واحد شاخص

مجموع امتیاز شاخص

شاخص‌های خاص انجمن‌ها  (12 مورد)

5/2

30

شاخص‌های محتوا(29 مورد)

2

58

شاخص‌های کاربرپسندی (5 مورد)

1

5

شاخص‌های تعاملی(6 مورد)

1

6

شاخص‌های طراحی(4 مورد)

25/0

1

مجموع امتیازهای وبگاه

100

3-جدول نهایی رتبه بندی وبگاه های انجمن های علمی

رتبه

نام انجمن

گروه انجمن

امتیاز شاخص طراحی
(از 1 امتیاز)

امتیاز شاخص کاربر‌پسندی
(از 5 امتیاز)

امتیاز شاخص تعاملی
(از 6 امتیاز)

امتیاز شاخص خاص انجمن
(از 30 امتیاز)

امتیاز شاخص محتوا
(از 58 امتیاز)

امتیاز نهایی
(از 100 امتیاز)

1

حمل ونقل ریلی

فنی و مهندسی

1

3

4

20

44

72

2

انفورماتیک

فنی و مهندسی

1

3

3

17.5

44

71

3

ساخت وتولید

فنی و مهندسی

1

2

4

25

38

70

4

تونل

فنی و مهندسی

0.25

2

3

20

36

61.25

5

کنترل وابزار دقیق

فنی و مهندسی

1

5

4

20

30

60

6

نگهداری و تعمیرات

فنی و مهندسی

1

5

5

15

32

58

7

تحقیق در عملیات

علوم پایه

1

3

5

12.5

36

57.5

8

رمز

فنی و مهندسی

0.75

5

4

17.5

30

57.25

9

مطالعات برنامه درسی

علوم انسانی

0.25

3

4

10

38

55.25

10

اقتصاد کشاورزی

کشاورزی

0.75

4

3

12.5

34

54.25

11

ترویج زبان فارسی

علوم انسانی

1

5

2

12.5

26

52.5

12

نقشه برداری

فنی و مهندسی

0.5

2

3

15

32

52.5

13

ریختگری

فنی و مهندسی

1

2

2

17.5

30

52.5

14

مهندسی ارزش

فنی و مهندسی

0.5

4

5

15

28

52.5

15

معدن

فنی و مهندسی

1

3

4

20

24

52

16

سیستم فازی

علوم پایه

1

4

4

12.5

30

51.5

17

گاز

فنی و مهندسی

1

2

3

17.5

26

51

18

خوردگی ایران

فنی و مهندسی

1

5

4

15

30

50

19

زمین‌شناسی

علوم پایه

0.75

4

3

10

32

49.75

20

انرژی خورشیدی

فنی و مهندسی

0.75

2

4

25

18

49.75

21

فناوری نیشکر

کشاورزی

0.75

5

3

12.5

28

49.25

22

جمعیت شناسی

علوم انسانی

1

4

3

5

36

49

23

ژئوفیزیک

علوم پایه

1

3

4

15

26

49

رتبه

نام انجمن

گروه انجمن

امتیاز شاخص طراحی
(از 1 امتیاز)

امتیاز شاخص کاربر‌پسندی
(از 5 امتیاز)

امتیاز شاخص تعاملی
(از 6 امتیاز)

امتیاز شاخص خاص انجمن
(از 30 امتیاز)

امتیاز شاخص محتوا
(از 58 امتیاز)

امتیاز نهایی
(از 100 امتیاز)

24

نانوفناوری

بین رشته ای

1

3

4

12.5

28

48.5

25

فناوری‌های بومی

بین رشته ای

0.75

2

3

12.5

30

48.25

26

جنگلبانی

کشاورزی

1

3

3

10

30

47

27

علوم باغبانی

کشاورزی

1

1

3

10

32

47

28

جامعه شناسی

علوم انسانی

1

4

3

12.5

30

46.5

29

بهره‌وری صنعت برق

فنی و مهندسی

0.75

2

1

12.5

30

46.25

30

مهندسی دریایی

فنی و مهندسی

1

4

3

10

28

46

31

زبان شناسی

علوم انسانی

0.75

1

2

17.5

24

45.25

32

برق و الکترونیک

فنی و مهندسی

0.75

3

3

12.5

26

45.25

33

زمین شناسی نفت

علوم پایه

1

1

3

10

30

45

34

خلاء

بین رشته ای

0.75

3

3

17.5

20

44.25

35

ریاضی

علوم پایه

0.5

1

4

12.5

26

44

36

ژنتیک

علوم پایه

1

0

3

10

30

44

37

سازه‌های فولادی

فنی و مهندسی

1

1

4

17.5

20

43.5

38

سرامیک

فنی و مهندسی

0.5

4

2

12.5

24

43

39

جوشکاری

فنی و مهندسی

1

1

3

20

18

43

40

آبخیزداری

کشاورزی

0.25

0

3

7.5

32

42.75

41

حسابداری

علوم انسانی

0

0

3

17.5

22

42.5

42

علوم  اصلاح نباتات

کشاورزی

0.75

3

2

12.5

24

42.25

43

کیفیت

بین رشته ای

0.5

4

4

7.5

26

42

44

خودروهای گازسوز

فنی و مهندسی

1

5

2

10

22

40

45

علوم ایمنی

بین رشته ای

0.5

1

2

12.5

24

40

46

روان شناسی اجتماعی

علوم انسانی

0.25

0

1

10

28

39.25

47

مدیریت اجرایی

علوم انسانی

0.75

3

2

7.5

26

39.25

48

تاریخ اسلام

علوم انسانی

1

0

2

15

20

39

رتبه

نام انجمن

گروه انجمن

امتیاز شاخص طراحی
(از 1 امتیاز)

امتیاز شاخص کاربر‌پسندی
(از 5 امتیاز)

امتیاز شاخص تعاملی
(از 6 امتیاز)

امتیاز شاخص خاص انجمن
(از 30 امتیاز)

امتیاز شاخص محتوا
(از 58 امتیاز)

امتیاز نهایی
(از 100 امتیاز)

49

آموزش عالی

علوم انسانی

0.5

2

4

10

22

38.5

50

عرفان اسلامی

علوم انسانی

1

3

2

12.5

20

38.5

51

مکاترونیک

فنی و مهندسی

0.75

3

4

12.5

28

38.25

52

الکتروشیمی

فنی و مهندسی

0.75

2

1

12.5

22

38.25

53

ارزیابی محیط زیست

بین رشته ای

0.25

1

3

10

24

38.25

54

عمران

فنی و مهندسی

0

1

2

5

30

38

55

هسته ای

علوم پایه

1

3

5

4

24

37

56

نجوم

علوم پایه

0.75

3

3

10

20

36.75

57

مدیریت راهبردی

علوم انسانی

1

4

2

5

24

36

58

مدیریت پروژه

بین رشته ای

0.5

2

2

7.5

24

36

59

مدیریت

علوم انسانی

0.75

1

3

2.5

28

35.25

60

مواد پرانرژی

فنی و مهندسی

1

4

5

5

20

35

61

سیستمهای هوشمند

فنی و مهندسی

0.5

 

 

12.5

22

35

62

هیدرولیک

فنی و مهندسی

0.5

0

4

20

20

34.5

63

ایرانی روانشناسی

علوم انسانی

1

0

0

5

28

34

64

کتابداری

علوم انسانی

1

2

1

7.5

22

33.5

65

دیرینه شناسی

علوم پایه

0.5

 

3

7.5

22

33

66

کامپیوتر

فنی و مهندسی

0

0

2

2.5

28

32.5

67

شورای انجمن‌های علمی

بین رشته ای

0.5

 

2

7.5

22

32

68

علوم خاک

کشاورزی

0.75

2

2

2.5

24

31.25

69

مطالعات جامعه اطلاعاتی

علوم انسانی

0.5

0

3

2.5

24

30

70

آهن و فولاد

فنی و مهندسی

0.5

1

3

7.5

18

30

71

فیزیک

علوم پایه

0

3

2

5

20

30

72

بازرگانی

علوم انسانی

0.75

2

1

10

16

29.75

73

مشاوره

علوم انسانی

0.75

0

1

10

18

29.75

رتبه

نام انجمن

گروه انجمن

امتیاز شاخص طراحی
(از 1 امتیاز)

امتیاز شاخص کاربر‌پسندی
(از 5 امتیاز)

امتیاز شاخص تعاملی
(از 6 امتیاز)

امتیاز شاخص خاص انجمن
(از 30 امتیاز)

امتیاز شاخص محتوا
(از 58 امتیاز)

امتیاز نهایی
(از 100 امتیاز)

74

شیمی

علوم پایه

0.25

0

2

5

22

29.25

75

مدیریت کنترل مناطق بیابانی

کشاورزی

0.75

1

3

2.5

22

29.25

76

اقتصاد انرژی

علوم انسانی

0.75

2

2

7.5

16

28.25

77

بلورشناسی و کانی شناسی

علوم پایه

1

1

4

10

12

28

78

بیماری شناسی گیاهی

کشاورزی

1

1

1

5

20

28

79

مرتعداری

کشاورزی

1

0

2

5

20

28

80

کشاورزی بوم شناختی

          کشاورزی

1

0

3

7.5

16

27.5

81

شورای ریاضی

علوم پایه

0

0

2

5

20

27

82

زلزله

فنی و مهندسی

0.25

0

2

2.5

22

26.75

83

علوم مدیریت

علوم انسانی

0.5

2

1

5

18

26.5

84

بیوتکنولوژی

بین رشته ای

 

5

3

 

18

26

85

اپتیک و فوتونیک

علوم پایه

0.75

1

2

7.5

14

25.25

85

انسان شناسی

علوم انسانی

0.5

0

1

7.5

16

25

87

زمین شناسی اقتصادی

علوم پایه

0

0

1

10

14

25

88

روسازی

فنی و مهندسی

0.25

1

2

7.5

14

24.75

89

گیاهان دارویی

کشاورزی

0.75

0

2

10

12

24.75

90

ایمنی زیستی

بین رشته ای

0.25

2

1

7.5

14

24.75

91

علوم سیاسی

علوم انسانی

0.75

2

2

7.5

12

24.25

92

آینده نگری

علوم انسانی

1

2

2

5

14

24

93

سنجش از دور

علوم پایه

0

0

1

5

18

24

94

مطالعات زنان

علوم انسانی

0.5

1

2

7.5

12

23

95

کنه شناسی

کشاورزی           

1

2

1

2.5

16

22.5

96

بیوشیمی فیزیک

علوم پایه

1

1

0

5

14

21

97

ترویج علم

بین رشته ای

0.25

1

 

7.5

12

20.75

98

جغرافیا

علوم انسانی

0

0

1

7.5

12

20.5

رتبه

نام انجمن

گروه انجمن

امتیاز شاخص طراحی
(از 1 امتیاز)

امتیاز شاخص کاربر‌پسندی
(از 5 امتیاز)

امتیاز شاخص تعاملی
(از 6 امتیاز)

امتیاز شاخص خاص انجمن
(از 30 امتیاز)

امتیاز شاخص محتوا
(از 58 امتیاز)

امتیاز نهایی
(از 100 امتیاز)

99

زیست شناسی

علوم پایه

0

0

1

5

14

20

100

جراحی دامپزشکی

علوم پایه

0.5

0

4

7.5

6

18

101

کارآفرینی و نوآوری

بین رشته ای

0.75

3

2

 

12

17.75

102

پروتئومیکس

کشاورزی

0

0

3

2.5

12

17.5

103

زبان عربی

علوم انسانی

0

0

0

2.5

12

14.5

104

علوم قرآن و حدیث

علوم انسانی

0

2

2

2.5

4

10.5

105

راه و ساختمان

فنی و مهندسی

1

0

1

0

6

8