انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢٢:٢٨
     
 

فهرست مطالب

 
     
 
 
 
 • مقاله
 • رایانش، فرارشته آینده گرایش‌ها در آموزش‌های دانشگاهی-  سید ابراهیم ابطحی
  آنالیز امنیت نشانه‌گذاری در پایگاه داده رابطه‌ای- ملیحه سمیعی، مجید غیوری
  بدافزارها در سیستم‌های RFID و چالش‌های امنیتی پیشِ رو- سید حسین رجاء تسریع در آزمون‌های سریال و الگوهای ناهمپوشا- مصطفی برمشوری، محمد مهدی رنجبر

  10
  22
  45
  66
       
 • گزارش
 • درگذشت پدر هوش مصنوعی
  سؤالات مسابقه برنامه‌نویسی دانشجویی ACM
  دومین کنفرانس بین‌المللی اثربخشی تدریس- یادگیری- فریده مشایخ

  20
  49
  64

       
 • بخش‌ها
 • خواندنی–  برنامه‌نویسان در حال کار (قسمت دوازدهم)- ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ
  دیدگاه-  راه‌حل‌هایی برای کنکاش‌های آموزش الکترونیکی-  سید ابراهیم ابطحی
  کتاب‌شناسی- واقعیت یا مجاز، مسأله این نیست-  سید ابراهیم ابطحی
  واژه‌گزینی- الکترونیک یا الکترونیکی- احمد مرآت‌نیا
  گوناگون- فرهنگ کیفیت و نقش آن در دستیابی به عملکرد مطلوب دانشگاه‌ها– عباس بازرگان
  سرگرمی- چگونه مقاله علمی بنویسید
  31
  58
  74
  78
  84

  89
       
 • اخبار
 • اخبار انجمن- اخبار شاخه‌های دانشجویی- اخبار اعضای حقوقی
  اخبار ایران
  اخبار جهان


  2
  5
  6

   
   
   
    آرشیو