انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 247 فروردین و اردیبهشت 99 منتشر شد. سه شنبه  ١٤/٠٥/١٣٩٩ ساعت ٠٩:١٩
 

کنترل سوسک با تلفن هوشمند


 

بر اساس پروژه‌ای که توسط پژوهشگران آموزشی در میشیگان انجام گرفته است، دارندگان تلفن‌های هوشمند قادر خواهند شد به کنترل سوسک‌ها از راه دور بپردازند. این پروژه که سوسک روباتیکی نام دارد، به عنوان «نخستین اندامگان رایانه‌ای تجاری جهان» شمرده می‌شود.
سوسک روباتیکی سه مؤلفه دارد:

  • سوسکی که با عمل جراحی، شبیه‌سازهای الکتریکی در بدنش قرار داده شده است،
  • یک کوله پشتی به اندازه پشت سوسک که سیگنال‌ها را به تلفن هوشمند می‌فرستد،
  • ویک برنامه کاربردی که به کاربران امکان می‌دهد تا به سوسک فرمان‌هایی برای جهت‌یابی و تغییر مسیر بفرستند.

فرمان‌های کنترلی بر پایه اصول زیست‌شناسی موجود در سوسک‌ها ساخته شده‌اند: حرکت سوسک‌ها بر اساس دریافتی که توسط شاخک بلندشان از محیط می‌کنند، صورت می‌گیرد. هنگامی که شاخک با چیزی برخورد می‌کنند، نرون‌های داخل آن‌هایک تکانه به مغز سوسک می‌فرستند تا سوسک متوجه شود که مانعی بر سر راهش وجود دارد.
پروژه سوسکروباتیکی از این سازوکار طبیعی برای کنترل جهت حرکت سوسک استفاده می‌کند. نخست، پژوهشگران با عمل جراحییک شبیه‌ساز الکتریکی را در شاخک سوسک نصب می‌کنند. این فرایند مستلزم برداشتن یکی از شش پای سوسک است.
سپس، بعد از بهبودی سوسک، یک کوله پشتی کوچک را بر پشت او قرار می‌دهند که این شبیه‌ساز را به یک واسط کنترلی- که در این حالت یک برنامه کاربردی در تلفن هوشمند است- متصل می‌کند.
پس از آن که همه این کارها انجام شد، کاربران می‌توانند با باز کردن برنامه کاربردی و به چپ و راست حرکت دادن انگشتشان بر روی صفحه نمایش تلفن، حرکت سوسک را تحت هدایت خود قرار دهند. سوسک در جهت مشخص شده توسط انگشت کاربر حرکت خواهد کرد.
لمس کردن صفحه نمایش تلفن،‌از طریق شاخک سوسک یک محرّک الکتریکی می‌فرستد و باعث می‌شود که سوسک فکر کند با مانعی روبرو شده است.
این تکنیک شبیه تکنیکی است که هم‌اکنون از طریق تحریک عمیق مغز برای درمان بیماری پارکینسون استفاده می‌شود و یا درمان‌های ناشنوایی نظیر کاشت حلزون گوش.
پژوهشگران این پروژه می‌گویند که نه عمل جراحی و نه فرایند کنترل مسیر، هیچکدام به سوسک آسیب نمی‌رسانند. سوسک‌ها قبل از عمل جراحی بیهوش می‌شوند و هیچ نشانه‌ای از درد یا ترس در واکنش به تحریک الکتریکی شاخک در آن‌ها دیده نمی‌شود. در سوسک‌های جوانتر، پای برداشته شده دوباره رشد می‌کند.
در واقع، فرکانس استفاده شده آنقدر خفیف است که پس از چند دقیقه سوسک دیگر به آن پاسخ نمی‌دهد و کاربران باید فرکانس سیگنال‌های محرک از برنامه کاربردیشان را دوباره تنظیم کنند.
پروژه سوسک روباتیکی 3 سال طول کشیده و از 11 مرحله گذر کرده است. مجریان این پروژه می‌گویند که کار انجام شده صرفاً برای تفریح نیست بلکه ابزار آموزشی خوبی برای آموزش اصول علم عصب‌شناسی به نوجوانان و جوانان است. آن‌ها می‌گویند «ما می‌خواهیم واسط‌های عصبی تولید کنیم که بتوانند مورد استفاده مردم عادی قرار گیرند ... اگر اجازه داشته باشیم که این فناوری را در اختیار جوانان قرار دهیم، انقلابی در عصب‌شناسی آغاز خواهد شد.»

تِک‌نیوز دیلی، 12 جون 2013