انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 249 مرداد و شهریور 99 منتشر شد. چهارشنبه  ٠٥/٠٩/١٣٩٩ ساعت ١٣:٥٣
 

انجمن حسابرسان داخلی ایران

 


 

درباره انجمن
انجمن حسابرسان داخلی ایران به منظور ساماندهی لازم برای تبیین مناسب تر نقش حسابرسی داخلی با هدف ارزش آفرینی و افزایش قابلیت اتکا و اعتماد به گزارش‌های مالی و غیرمالی (عملکرد) در بنگاه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی در بخش‌های دولتی و خصوصی و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و به‌منور شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات مالی  و غیر مالی و ترویج فرهنگ پاسخگویی در سطح کشور، در سال 1391 تشکیل شده است.
اهداف انجمن
هدف از تشکیل انجمن عبارت است از تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابرسی داخلی در کشور و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابرسان داخلی از طریق:
الف – تشکل حسابرسان داخلی کشور و برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه‌ای بین آنان
ب –  گسترش کیفی و کمی خدمات حرفه‌ای حسابرسی داخلی در کشور
پ –  تهیه و تدوین استانداردهای حسابرسی داخلی و ارایه به مراجع ذیصلاح کشور برای تصویب
ت –  ارتقای دانش تخصصی و حرفه‌ای اعضا از طریق انتشار کتب و نشریات تخصصی به صورت کاغذی یا الکترونیکی
ث –  حمایت از حقوق حرفه‌ای اعضا
ج –  تعامل با تشکل‌های حرفه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی و در صورت لزوم عضویت در آن‌ها مطابق با ضوابط و قوانین کشور
چ –  همکاری با دستگاه‌های ذیربط در تدوین قوانین و مقررات مربوط

کمیته‌ها

علاوه بر شرایط ذکر شده در اساسنامه انجمن برای پذیرش اعضای حقیقی، فارغ التحصیلان رشته مهندسی کامپیوتر (سخت‌افزار، نرم‌افزار و فناوری اطلاعات)، که خدمات برجسته‌ای را به حرفه حسابرسی داخلی در كشور عرضه نموده‌اند و یا سابقه مدیریت واحد حسابرسی فناوری اطلاعات داشته یا دست کم سه سال سابقه کار در  واحدهای حسابرسی داخلی، عملیاتی یا حسابرسی فناوری اطلاعات داشته باشند، می‌توانند به عضویت انجمن پذیرفته شوند.

 کمیته حسابرسی فناوری اطلاعات (IT Audit )
كمیته حسابرسی فناوری اطلاعات در انجمن حسابرسان داخلی ایران برای تامین اهداف در حوزه‌های زیر تشكیل گردیده است:

  • حسابرسی فناوری اطلاعات Information Technology
  • Audit

با عنایت به اهمیت روزافزون سامانه‌های عملیاتی مبتنی بر فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و افزایش درجه اتكاء سازمان‌ها به ویژه سازمان‌های بزرگ به چنین سامانه‌هایی، اهمیت بررسی و حصول اطمینان از میزان كارایی و قابلیت اتكاء عملیاتی سامانه‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و اعمال نظام‌های كنترلی مدیریتی در چنین سامانه‌هایی، اهداف و برنامه‌های زیر در برنامه کمیته فناوری اطلاعات انجمن در نظر گرفته شده است:
1-1. انتخاب استانداردهای قابل به‌كارگیری در حوزه حسابرسی فناوری اطلاعات در كشور
2-1. ترجمه و کمک به بومی‌سازی و اختصاصی کردن استانداردهای حسابرسی فناوری اطلاعات
3-1. تدوین مراحل استقرار استانداردهای حسابرسی فناوری اطلاعات

  • حسابرسی به کمک کامپیوتر و بهره گیری از فناوری اطلاعات Computer Assisted  Audit :

ضرورت استفاده از ابزارهای کامپیوتری و فناوری اطلاعات در اجرای برنامه‌های حسابرسی و حسابرسی داخلی هم اكنون سال‌ها است كه مورد توجه قرار داشت و عملاً دركشورهای مختلف دنیا به صورت عملی در این حرفه‌ها مورد استفاده است. در این چارچوب كمیته فناوری اطلاعات انجمن، اهداف و برنامه‌های زیر را دنبال خواهد نمود:
1-2. مطالعه تطبیقی و استخراج کاربردهای متصور فناوری اطلاعات در اجرای فرآیند حسابرسی
2-2. انتخاب استانداردها و رویه‌های قابل به‌كارگیری در حوزه حسابرسی به کمک کامپیوتر در كشور
3-2. بررسی و اظهار نظر در رابطه با نرم‌افزارهای حسابرسی کامپیوتری
4-2. ترجمه و کمک به بومی‌سازی و اختصاصی کردن دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و سامانه‌های حسابرسی کامپیوتری
5-2. تدوین مراحل به‌کارگیری فناوری اطلاعات در فرآیند حسابرسی

  • ارتباطات با جوامع حرفه‌ای و آموزشی:

1-3. همكاری در تدوین برنامه دوره‌های آموزشی و آزمون‌های ارزیابی حرفه‌ای شاغلین در حوزه حسابرسی فناوری اطلاعات و همكاری در برگزاری دوره‌های آموزشی در این حوزه

2-3. همکاری با شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در حوزه حسابرسی فناوری اطلاعات و حسابرسی کامپیوتری