انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 254 خرداد و تیر 1400 منتشر شد. سه شنبه  ٣٠/٠٦/١٤٠٠ ساعت ١١:٢٠
     
 
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دریافت و سفارش کتب زیر با دفتر انجمن (66412861-66412976) تماس حاصل نمائید.
 
     
 
 
     
    کتاب تراوش های ذهنی  
(25 شیوه نگرش به هوش مصنوعی)
 
ویراستار: جان بروکمن
 
مترجم: ابراهیم نقیب زاده مشایخ
 
قیمت: 40000 تومان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
    کار عمیق  
چاپ پنجم
 
نویسنده: کَل نیوپورت
 
مترجم: ابراهیم نقیب زاده مشایخ
 
قیمت: 25000 تومان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
    پیدایش مهندسی نرم افزار  
 
 
نویسنده: ادگار.جی دی لایت
 
مترجم: ابراهیم نقیب زاده مشایخ
 
قیمت: 15000 تومان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
    بازنگری در کار  
 
 
نویسنده: جیسون فرید و دیوید هاین مایرهنسون
 
مترجم: ابراهیم نقیب زاده مشایخ
 
قیمت:10000 تومان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
    پایان کار غول ها  
 
 
نویسنده: نیکو میل
 
مترجم: ابراهیم نقیب زاده مشایخ
 
قیمت:10000 تومان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
    واژنامه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات  
 
 
پدید آورنده:  گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن انفورماتیک ایران
 
 
 
قیمت روی جلد: 8000 تومان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
    تاریخچه کامپیوتر در ایران  
 
 
نویسنده : دکتر لطفعلی بخشی
 
قیمت: 7000 تومان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
    کامپیوتر ومن  
 
 
نویسنده : دکتر لطفعلی بخشی
 
قیمت: 10000 تومان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
    بزرگان دانش رایانه  
زندگی و نوآوری های پانزده دانشمند علوم رایانه
 
نویسنده : دنیس الیوت
 
مترجم : ابراهیم نقیب زاده مشایخ
 
قیمت روی جلد: 2500 تومان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
    ماجراهای پشت پرده  
چگونه نهضت ضد فرهنگ دهه شصت به شکل گیری صنعت رایانه های شخصی انجامید؟
 
نویسنده : جان مارکاف
 
مترجم : ابراهیم نقیب زاده مشایخ
 
قیمت روی جلد: 6000 تومان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    کار برنامه نویسان  
مصاحبه با 15 تن از برجسته ترین برنامه نویسان جهان
 
نویسنده : پیتر سیبل
 
مترجم : ابراهیم نقیب زاده مشایخ
 
قیمت روی جلد: 20000 تومان
 
به اتمام رسیده است.