انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 230, ویژه آذر و دی ماه 95 منتشر شد. سه شنبه  ١٠/١٢/١٣٩٥ ساعت ٠٦:٣٧
     
     
 

فهرست مطالب

 
 
 
 
     
 • مقاله
 • مرور ادبیات و مقاله های مروری در مهندسی نرم افزارعلیرضا خلیلیان،احمد براآنی دستجردی ،بهمن زمانی
  درک و تولید جملات زبان فارسی راضیه عادل خواه، ریحانة صادق، مهرنوش شمس فرد
  اضرورت حسابرسی فناوری اطلاعات در هزارة جدید علیرضا سروش
  ارائة مدل ارتقاء بهره وری کیفیت مراکز آموزش الکترونیکیامیر درجه، زهرا راستی، ستار هاشمی،سید رئوف خیامی

  10

  14
  40
  68

       
 • گزارش
 • نشست مشورتی کشورهای آسیایی دربارة منابع آموزشی باز - عباس بازرگان
  هجدهمین مسابقة برنامه نویسی دانشجوئی اِی سی ام - ابراهیم نقیب زاده مشایخ
  پنجمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعاتسید علی آذرکار

  22
  50
  74

     
 • بخش‌ها
 • اخبار (انجمن-ایران-جهان)
  خواندنی- پیدایش مهندسی نرم افزار (بخش ششم)- ابراهیم نقیب زاده مشایخ
  دیدگاه- ضرورت شکل گیری اتاق های سرمایه فکری- سیدابراهیم ابطحی
  استاندارد – معرفی استاندارد 23026: مهندسی و مدیریت وبگاه - سید علی آذرکار
  کتاب شناسی- بازنگری در کار با تصاویری از فناوری های آینده- سید ابراهیم ابطحی
  گوناگون- حضور شرکت های نوپای حوزة فناوری اطلاعات در فرا بورس
  سرگرمی

  2
  24
  37
  52
  63
  76
  78


       
       
   
   
   
    آرشیو