انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ٠٧:٠٧

 

لوگو

شرکت چارگون
www.chargoon.com

دانش بنیان فاواگستر سپهر
www.sepehr-ict.ir

شرکت فناپ
www.fanap.ir

شرکت گام الکترونیک
www.gamelectronics.com

شرکت داده پردازی دوران
www.douran.com

شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون
www.irisaco.com

شرکت مشاوران یام آذر
www.yamazar.com

شرکت سبز داده افزار
www.greendataware.com

لوگو

شرکت گروه مهندسین فرایند
www.farayandmea.com

پویندگان تجارت دهکده جهانی
www.ptj.ir

سندپرداز
www.sanadpardaz.com

لوگو

گروه نرم افزاری پیوست
www.payvast.com

لوگو

شرکت مانیر
www.manirco.com

شرکت رایاوران توسعه
www.Rayavaran.com

شرکت پایه‌ریزان راه‌کارهای فراگیر
www.PRF.ir

شرکت سامانه پرداز اریس
www.arissystem.com

لوگو

شرکت بهینه کوشان سپهر
(بهکو)
www.behko.com

لوگو

شرکت شرق رایا
www.shargh-raya.com

لوگو

شرکت نماد ايران
www.namaadiran.com

شرکت برگ سیستم پویا
www.bargsys.com

شرکت مهندسی بهینه ایران
www.behinehiran.com

شرکت گلرنگ سیستم
www.Golrangsystem.co

شرکت باران آبی بلورین
www.bluerain.ir

شرکت مهندسی نرم افزار فرارای (سهامی خاص)
www.fararay.com

لوگو

شرکت گسترش فضای مجازی نوید ایرانیان
www.navidiranian.ir

شرکت سامه ‌آرا پردازشگر
www.samehara.com

شرکت رهنمود فراگیر پاسارگاد
www.rahnemoodco.com

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم‌افزار
www.ican.ir

شرکت فرارای

شرکتسیما رایان روز

شرکت مدیریت سیستم های دیجیتال
www.msys.ir

شرکتتیم یار کیش
www.teamyar.com

شرکت داده­ ورزی فرادیس البرز
www.faradis.net

راهکارهای برتر یکپارچه ساپارد اروین
www.sapard.ir

شرکت گروه مشاورین ورانگر نوین
www.varangegar.com

لوگو

همکاران سيستم
www.systemgroup.net

شرکت آفرینش رایانه کیهان
www.arkgroup.ir

شرکت پارس اوک کیش
www.parsavec.ir

شرکت راهبر نیروی خراسان

فناوری نوین رایا شریف
www.fanaraco.com

شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پرسیس رای بین
www.raybin.ir

شرکت هورماه رابین خاور
www.hoormah.com

شرکت فنارا
www.Fanaraco.com

شرکتمهندسی تذرو افزار
www.tazvar.com

شرکت پردازش موازی سامان
www.sppc.co.ir

شرکت پردازش اطلاعات ریسمان
www.rismun.com

شرکت توسعه یکپارچه ایلیا
www.ilia-erp.com

شرکت نماتک ایرانیان
www.nomatec.net

کومشیان پارت پیشرفته
Kumeshian.com

شرکت مهندسی نرم افزاری رایورز
www.rayvarz.com

شرکت مدانت
www.MedaNet.ir

شرکت فنی و مهندسی و خدماتی پیام صنعت صدرا

شرکت داده پردازان پرسیس پویا
www.persisdp.com

شرکت داده پردازی نیلرام مانا
www.nilram.info

شرکت توسعه سرمایه گذاری شبا
www.shebaco.ir