انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 249 مرداد و شهریور 99 منتشر شد. سه شنبه  ١١/٠٩/١٣٩٩ ساعت ٠٨:٥٩

   
  صفحه 13 از 19 تعداداخبار موجود در آرشیو : 361
برگزاری سخنرانی علمی دی‌ماه
برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل آموزشی سیستم‌های شیءگرا
برگزاری جلسه گروه تخصصی مدیریت پروژه
مجمع عمومی سالانه انجمن
برگزاری جلسه دی‌ماه گروه تخصصی مدیریت پروژه
برگزاری جلسه دی‌ماه گروه تخصصی ERP
برگزاری کارگاه آموزشی UML
برگزاری همایش نرم‌افزارهای نوین بانکداری الکترونیکی
برگزاری جلسه گروه تخصصی شبکه
شرکت انجمن در نمایشگاه هفته پژوهش
برگزاری جلسه گروه تخصصی ERP
برگزاری دوره مدیریت موفق جلسات
برگزاری سخنرانی آبان‌ماه
دعوت دوم مجمع عمومی
قرارداد با فرهنگستان زبان
حمایت انجمن از مسابقات برنامه‌نویسی ACM
انتخابات عضو رابط انجمن در استان همدان
جلسه آبان‌ماه گروه تخصصی ERP
برگزاری سخنرانی علمی مهرماه
برگزاری جلسه گروه تخصصی مدیریت پروژه
 
قبلی
  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  
بعدی
 
  فهرست اخبار