انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 249 مرداد و شهریور 99 منتشر شد. سه شنبه  ١١/٠٩/١٣٩٩ ساعت ٠٩:١٦

   
  صفحه 14 از 19 تعداداخبار موجود در آرشیو : 361
برگزاری جلسه گروه تخصصی ERP
لغو گردهمایی‌های علمی انجمن در شهریورماه
انتخابات هیأت‌مدیره
مجمع عمومی سالانه انجمن
برگزاری کارگاه آزمون نرم‌افزار
دوره آموزشی ++C
برگزاری سخنرانی علمی مردادماه
برگزاری جلسه گروه تخصصی ERP
برگزاری جلسه گروه تخصصی مدیریت پروژه
برگزاری سخنرانی علمی تیرماه
برگزاری سخنرانی علمی خرداد ماه
برگزاری جلسه گروه تخصصی شبکه
برگزاری جلسه خردادماه گروه تخصصی ERP
برگزاری کارگاه آموزشی کاوش هوشمندانه اینترنت
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ریسک
برگزاری سخنرانی علمی اردیبهشت ماه
همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور
برگزاری جلسه گروه تخصصی نرم‌افزار
برگزاری جلسه اردیبهشت ماه گروه تخصصی ERP
همکاری با مرکز فرهنگی و آموزشی رشد
 
قبلی
  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  
بعدی
 
  فهرست اخبار