انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 249 مرداد و شهریور 99 منتشر شد. سه شنبه  ١١/٠٩/١٣٩٩ ساعت ٠٩:٣٣

   
  صفحه 15 از 19 تعداداخبار موجود در آرشیو : 361
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات
برگزاری جلسه گروه تخصصی مدیریت پروژه
برگزاری جلسه هماهنگی سرپرستان گروه‌های تخصصی
برگزاری جلسه گروه تخصصی شیءگرایی
برگزاری کارگاه آموزشی کاوش هوشمندانه اینترنت
برگزاری جلسه ماهانه گروه تخصصی ERP
همکاری سازمان مدیریت صنعتی
همکاری سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران
برگزاری سخنرانی علمی بهمن ماه
موضوع سخنرانی‌های علمی سال 1388
برگزاری جلسه گروه تخصصی مدیریت پروژه
برگزاری جلسه گروه تخصصی ERP
برگزاری کارگاه آموزشی کاوش هوشمندانه اینترنت
جلسات ماهانه گروه تخصصی ERP
برگزاری سخنرانی علمی دی‌ماه
برگزاری جلسه گروه تخصصی شبکه
برگزاری سخنرانی علمی آذرماه
شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش
برگزاری جلسه گروه تخصصی مدیریت پروژه
دعوت دوم مجمع عمومی
 
قبلی
  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  
بعدی
 
  فهرست اخبار