انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 249 مرداد و شهریور 99 منتشر شد. سه شنبه  ١١/٠٩/١٣٩٩ ساعت ٠٨:٢٢

   
  صفحه 17 از 19 تعداداخبار موجود در آرشیو : 361
سی‌امین سال فعالیت انجمن
برگزاری دومین سمینار سیستم‌های مدیریت منابع سازمان
برگزاری سخنرانی علمی فروردین ماه
شرکت در جلسه مشترک انجمن‌های علمی
همکاری با سازمان مدیریت صنعتی
برگزاری جلسه گروه تخصصی شبکه
راه‌اندازی گروه تخصصی شبکه‌های کامپیوتری
استفاده از درگاه صنایع پتروشیمی
سوء‌استفاده از نام انجمن
برگزاری سخنرانی علمی بهمن‌ماه
برگزاری جلسه گروه تخصصی ERP
برگزاری سخنرانی علمی دی‌ماه
برگزاری جلسه گروه تخصصی شبکه
همکاری با سازمان مدیریت صنعتی
انتخاب مسئولین جدید انجمن
برگزاری مجمع عمومی سالانه
برگزاری سخنرانی علمی آبان‌ماه
دعوت دوم مجمع عمومی
برگزاری سخنرانی علمی مهرماه
راه‌اندازی گروه تخصصی ERP
 
قبلی
  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  
بعدی
 
  فهرست اخبار