انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 249 مرداد و شهریور 99 منتشر شد. سه شنبه  ١١/٠٩/١٣٩٩ ساعت ٠٨:٣٨

   
  صفحه 18 از 19 تعداداخبار موجود در آرشیو : 361
انتخابات هیأت مدیره
مجمع عمومی سالانه انجمن
برگزاری سخنرانی علمی مرداد ماه
جلسه گروه تخصصی اینترنت
برگزاری سخنرانی علمی خرداد ماه
تغيير شماره حساب انجمن
راه‌اندازی نظر‌گاه در وبگاه انجمن
گروه تخصصی چند‌رسانه‌ای
آماده شدن فیلم همایش ERP
جلسه گروه تخصصی شی‌ء‌گرایی
برگزاری سخنرانی علمی ارديبهشت‌ماه
تغيير نشانی دفتر انجمن
برگزاری جلسه گروه تخصصی اينترنت
برگزاری همایش سیستم‌های ERP
برگزاری سخنرانی علمی بهمن ماه
گزارش کامپیوتر در اینترنت
برگزاری مجمع عمومی سالانه
شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش
تجدید چاپ واژه ‌نامه انجمن
ورودیه برای شرکت در سخنرانی‌ها
 
قبلی
  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  
بعدی
 
  فهرست اخبار