انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢٣:٠٤

   
  صفحه 6 از 19 تعداداخبار موجود در آرشیو : 361
برگزاری کارگاه آموزشی تدوین استراتژی خدمات فاوا
برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تعیین ساختار شکست کار
برگزاری سخنرانی در دانشگاه تهران
برگزاری جلسه ماهانه گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
شرکت در جلسه شورای انجمن‌های علمی ایران
کارگاه آموزشی تدوین استراتژی خدمات فاوا
ارزیابی نهایی عملکرد انجمن
برگزاری جلسه ماهانه گروه تخصصی نرم‌افزارهای سیستمی
انتخابات شاخه دانشجویی دانشگاه تهران
برگزاری جلسه مهر ماه گروه تخصصی مدیریت پروژه
انتخابات شاخه دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
برگزاری جلسه مهر ماه گروه تخصصی ERP
برگزاری جلسه ماهانه گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
برگزاری جلسه ماهانه گروه تخصصی مدیریت پروژه
برگزاری جلسه ماهانه گروه تخصصی ERP
از سرگیری جلسات گروه تخصصی ERP
شرکت در مجمع عمومی شورای انجمن‌های علمی
شرکت در جلسه مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
برگزاری جلسه گروه تخصصی شبکه و سخت‌افزار
برگزاری جلسه گروه تخصصی نرم‌افزارهای سیستمی
 
قبلی
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...
بعدی
 
  فهرست اخبار