انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢١:٠٢

   
  صفحه 7 از 19 تعداداخبار موجود در آرشیو : 361
استقبال از شماره 202
شرکت در همایش بازنگری برنامه‌های درسی
شرکت در اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
شرکت در هم‌اندیشی مرکز ملّی مطالعات جهانی شدن
شرکت در هم‌اندیشی سازمان ملی استاندارد
خبری از شرکت خدمات انفورماتیک
برگزاری سخنرانی علمی در دانشگاه شهید بهشتی
برگزاری سخنرانی علمی در دانشگاه تهران
برگزاری وبینار از طریق وبگاه انجمن
برگزاری کنفرانس پرداخت سیار
شرکت در نشست انجمن‌های علمی منتخب با مرکز الگوهای اسلامی ایرانی پیشرفت
برگزاری سخنرانی علمی در دانشگاه تهران
نشست تخصصی انجمن‌های علمی کشور
ارزیابی عملکرد انجمن
تعویق مراسم اهداء جایزه دکتر انواری
تخفیف ویژه برای اعضای انجمن
انعکاس اخبار اعضای حقوقی انجمن
ویژه‌نامه راهبری و مدیریت خدمات IT
انتشار فصلنامه علمی- ترویجی
انتخاب مسئولان جدید انجمن
 
قبلی
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...
بعدی
 
  فهرست اخبار