انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ٠٦:٠٩

   
  صفحه 8 از 19 تعداداخبار موجود در آرشیو : 361
بازدید از شرکت داده‌پردازی
بزرگداشت روز مهندسی در دانشگاه شهید بهشتی
برگزاری سخنرانی علمی بهمن ماه
برگزاری مجمع عمومی
استقبال زیاد از شماره 200 گزارش کامپیوتر
بازدید از شرکت داده‌پردازی ایران
بانک اطلاعات اقتصادی ایران
سمینار تخصصی اجرای استراتژی
راهکارهای فروشگاهی همکاران سیستم
بازدید از نمایشگاه کامپیوتکس تایوان
پایانه آریا ست
انتشار فصلنامه علمی- ترویجی
ویژه‌نامه راهبری و مدیریت خدمات IT
سخنرانی علمی دی ماه شاخه دانشجویی دانشگاه تهران
برگزاری سخنرانی علمی گروه شبکه
شرکت در نشست تخصصی ارتقاء انجمن‌های علمی
سخنرانی علمی آذر ماه شاخه دانشجویی دانشگاه تهران
شرکت در مجمع عمومی شورای انجمن‌های علمی ایران
همایش پایانه‌های خودکار بانکی
برگزاری مجمع عمومی سالانه
 
قبلی
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...
بعدی
 
  فهرست اخبار