انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢١:٣٩

   
  صفحه 9 از 19 تعداداخبار موجود در آرشیو : 361
شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری
انعکاس اخبار اعضای حقوقی انجمن
جایزه دکتر انواری
انتخابات هیأت مدیره
سخنرانی علمی آبان ماه شاخه دانشجویی دانشگاه تهران
شرکت در جلسه توسعه همکاری‌های بین‌المللی انجمن‌های علمی
برگزاری سمینار رویکرد کاربردی به مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
ارزیابی وبگاه‌های انجمن‌های علمی
انعکاس فعالیت‌های اعضای حقوقی
جایزه دکتر انواری
شرکت در کمیته اقتصاد در انجمن‌های علمی
بازدید علمی از شرکت همکاران سیستم
برگزاری جلسه گروه تخصصی تحلیل کسب و کار
تأسیس گروه تخصصی «راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات»
برگزاری سخنرانی علمی خرداد ماه
ارزیابی وبگاه‌های انجمن‌های علمی
برگزاری جلسه تخصصی مدیریت پروژه
شرکت در هم‌اندیشی توسعه و ارتقاء انجمن‌های علمی
برگزاری سمینار علمی- آموزشی چگونگی تدوین چشم انداز سازمان
برگزاری جلسه افتتاحیه شاخه دانشجویی انجمن در دانشگاه تهران
 
قبلی
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...
بعدی
 
  فهرست اخبار