انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢١:٢٢

   
تعداد اخبار موجود: 112
انتخاب مسئولان جدید انجمن
برگزاری وبینار معماری سازمانی چابک
برگزاری مجمع عمومی سالانه
برگزاری وبینار نقش چهارچوب ITIL 4 در تحوّل دیجیتال
برگزاری دومین کنفرانس ملی انفورماتیک
برگزاری چهارمین همایش ملّی پیشرفت‌های معماری سازمانی
چاپ کتاب تراوش‌های ذهنی
چاپ کتاب مهارت‌های نرم
عضویت دائمی در انجمن
چاپ پنجم کتاب کار عمیق
را‌ه‌اندازی گروه تخصّصی محاسبات و سامانه های توزیعی
وبینارهای گروه تخصّصی معماری سازمانی
نتیجۀ ارزیابی مجلّۀ علوم رایانشی
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
برگزاری مجمع عمومی سالانه
انتخابات هیئت مدیره
برگزاری دومین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران
برگزاری چهارمین همایش ملّی پیشرفت‌های معماری سازمانی
چاپ کتاب مهارت‌های نرم
برگزاری وبینار علم داده‌ها
پایان همکاری خانم بهاری با انجمن
همکاری با انجمن آموزش مهندسی ایران
عضویت دائمی در انجمن
چاپ شانزدهمین شمارۀ مجلّۀ علوم رایانشی
چاپ پنجم کتاب کار عمیق
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
چاپ کتاب مهارت‌های نرم
چاپ چهاردهمین شمارۀ مجلّۀ علوم رایانشی
عضویت دائمی در انجمن
تجدید چاپ کتاب‌های بازنگری در کار و کار عمیق
آرشیو دیجیتالی گزارش کامپیوتر
اهداء کتاب به برندگان مسابقۀ بین‌المللی برنامه‌سازی دانشجویی
شرکت در نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها
برپایی غرفه در سومین همایش ملّی پیشرفت‌های معماری سازمانی
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
اخبار اعضای حقوقی
چاپ پنجم کتاب کار عمیق
تشکیل گروه تخصصی هوش مصنوعی
امضای قرارداد بازسازی وبگاه انجمن
وبینارهای بهارۀ گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
برگزاری سخنرانی مشترک با انجمن اقتصاددانان ایران
برگزاری نشست آشنایی با پیشگامان فناوری اطلاعات کشور
بازدید علمی از شرکت کافه بازار
نشریۀ علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
آرشیو دیجیتالی گزارش کامپیوتر
چاپ دهمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
برگزاری جلسات هیئت مدیرۀ انجمن
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
تشکیل گروه تخصصی هوش مصنوعی
اتمام چاپ سوم کتاب کار عمیق
چاپ یازدهمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
برگزاری جلسۀ مشترک سرپرستان گروه‌های تخصصی انجمن
بزرگداشت روز مهندسی
برگزاری مراسم گرامی‌داشت چهلمین سال فعالیت انجمن
آرشیو دیجیتالی گزارش کامپیوتر
تأیید هیئت مدیرۀ جدید انجمن از سوی ادارۀ ثبت شرکت‌ها
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
انتشار چاپ سوم کتاب کار عمیق
چاپ دهمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
جشن چهل سالگی انجمن
انتشار کتاب کار عمیق
تأیید مسئولان جدید انجمن از سوی وزارت علوم
چاپ هفتمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
بازدید علمی از شرکت ندا رایانه
برگزاری سخنرانی علمی اردیبهشت ماه
چاپ هفتمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
بازدید از رویداد «روز فناوری»
برگزاری مجمع عمومی سالانه
انتخاب مسئولان انجمن
انتشار کتاب کار عمیق
چاپ ششمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
بازدید علمی از شرکت همکاران سیستم
شرکت در پنجمین همایش ملی پیشرفت و توسعۀ علمی کشور
برگزاری مجمع عمومی سالانه
راه‌اندازی کانال خبری انجمن در تلگرام
دریافت برگ قطعی عملکرد مالیاتی انجمن
چاپ پنجمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
دریافت مجوّز مجلّۀ علمی پژوهشی
برگزاری مجمع عمومی سالانه
انتخابات هیئت مدیره
برگزاری وبینار معماری کسب و کار
حضور اُنس در الکامپ 23
شرکت در مجمع عمومی شورای انجمن‌های علمی ایران
راه‌اندازی کانال خبری انجمن در تلگرام
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
تفاهم نامۀ همکاری
چاپ چهارمین شمارۀ مجلّۀ علوم رایانشی
چاپ دوم کتاب بازنگری در کار
دریافت مجوّز مجلّۀ علمی- پژوهشی
تبریک سال نو
شرکت در چهارمین همایش ملی پیشرفت و توسعۀ علمی کشور
چاپ دومین شمارۀ مجلّۀ علمی-ترویجی علوم رایانشی
چاپ کتاب بازنگری در کار
شرکت در چهارمین همایش ملی پیشرفت و توسعۀ علمی کشور
اخبار اعضای حقوقی
برگزاری دورۀ اسکرام مستر حرفه‌ای
راه‌اندازی گروه تخصصی آزمون و تأیید نرم‌افزار
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
ادغام دو گروه تخصصی انجمن
مشارکت در پنجمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات
مجلّۀ علمی-ترویجی علوم رایانشی منتشر شد
توقف فعالیت های گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
شرکت در مجمع عمومی سالانۀ شورای انجمن‌های علمی ایران
بررسی راه اندازی گروه تخصصی آزمون و تأیید نرم افزار
راه‌اندازی کانال خبری انجمن در تلگرام
مجلۀ علمی- ترویجی علوم رایانشی
اخبار اعضای حقوقی
برگزاری کارگاه آموزشی نوآوری برافکن
تبریک سال نو
 
  آرشیو اخبار آرشیو اخبار