انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 241, ویژه بهمن و اسفند ماه 97 منتشر شد. چهارشنبه  ٠١/٠٣/١٣٩٨ ساعت ٠٧:٠٨

   
تعداد اخبار موجود: 67
نشریۀ علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
آرشیو دیجیتالی گزارش کامپیوتر
چاپ دهمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
برگزاری جلسات هیئت مدیرۀ انجمن
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
تشکیل گروه تخصصی هوش مصنوعی
اتمام چاپ سوم کتاب کار عمیق
بزرگداشت روز مهندسی
برگزاری مراسم گرامی‌داشت چهلمین سال فعالیت انجمن
آرشیو دیجیتالی گزارش کامپیوتر
تأیید هیئت مدیرۀ جدید انجمن از سوی ادارۀ ثبت شرکت‌ها
انتشار چاپ سوم کتاب کار عمیق
چاپ دهمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
چاپ هفتمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
تأیید مسئولان جدید انجمن از سوی وزارت علوم
انتشار کتاب کار عمیق
جشن چهل سالگی انجمن
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
بازدید علمی از شرکت ندا رایانه
برگزاری سخنرانی علمی اردیبهشت ماه
چاپ هفتمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
بازدید از رویداد «روز فناوری»
برگزاری مجمع عمومی سالانه
انتخاب مسئولان انجمن
انتشار کتاب کار عمیق
چاپ ششمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
بازدید علمی از شرکت همکاران سیستم
شرکت در پنجمین همایش ملی پیشرفت و توسعۀ علمی کشور
برگزاری مجمع عمومی سالانه
راه‌اندازی کانال خبری انجمن در تلگرام
دریافت برگ قطعی عملکرد مالیاتی انجمن
دریافت مجوّز مجلّۀ علمی پژوهشی
چاپ پنجمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
انتخابات هیئت مدیره
برگزاری مجمع عمومی سالانه
برگزاری وبینار معماری کسب و کار
حضور اُنس در الکامپ 23
شرکت در مجمع عمومی شورای انجمن‌های علمی ایران
راه‌اندازی کانال خبری انجمن در تلگرام
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
تفاهم نامۀ همکاری
چاپ چهارمین شمارۀ مجلّۀ علوم رایانشی
چاپ دوم کتاب بازنگری در کار
دریافت مجوّز مجلّۀ علمی- پژوهشی
تبریک سال نو
چاپ دومین شمارۀ مجلّۀ علمی-ترویجی علوم رایانشی
شرکت در چهارمین همایش ملی پیشرفت و توسعۀ علمی کشور
شرکت در چهارمین همایش ملی پیشرفت و توسعۀ علمی کشور
چاپ کتاب بازنگری در کار
اخبار اعضای حقوقی
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
ادغام دو گروه تخصصی انجمن
راه‌اندازی گروه تخصصی آزمون و تأیید نرم‌افزار
برگزاری دورۀ اسکرام مستر حرفه‌ای
مشارکت در پنجمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات
مجلّۀ علمی-ترویجی علوم رایانشی منتشر شد
توقف فعالیت های گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
شرکت در مجمع عمومی سالانۀ شورای انجمن‌های علمی ایران
بررسی راه اندازی گروه تخصصی آزمون و تأیید نرم افزار
راه‌اندازی کانال خبری انجمن در تلگرام
مجلۀ علمی- ترویجی علوم رایانشی
اخبار اعضای حقوقی
برگزاری کارگاه آموزشی نوآوری برافکن
تبریک سال نو
 
  آرشیو اخبار آرشیو اخبار