انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ١٨:٠٣

   
٠١/٠٥/١٣٨٩
تجدید طراحی وبگاه انجمن  
         
 

هیأت مدیره انجمن به دنبال دریافت بازخوردهای بازدیدکنندگان وبگاه انجمن و نیز نیاز به افزودن خدمات و امکانات بیشتر در راستای تبدیل این وبگاه به بستر اصلی فعالیت‌های خدمت‌رسانی به اعضاء و دیگر علاقه‌مندان، نسبت به تجدید طراحی آن اقدام نموده است.

قرار است وبگاه جدید انجمن از اوایل شهریورماه به طور آزمایشی بارگذاری شود. در این مرحله از تجدید طراحی، علاوه بر تغییرات ظاهری، بخش‌های عضویت وآموزش وبگاه به طور کامل تغییر یافته است. سایر بخش‌ها نیز به تدریج در مراحل بعدی مورد بازنگری قرار خواهند گرفت. از جمله امکانات تازه وبگاه انجمن، امکان پرداخت الکترونیکی حق عضویت و شهریه ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی انجمن است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت