انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ١٧:١٥

   
١٨/٠٥/١٣٨٩
شرکت در مراسم رونمایی طرح‌های ممیزی  
         
 

آقای ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ، رئیس هیأت مدیره انجمن در مراسم رونمایی از طرح‌های ممیزی علوم که به سفارش معاونت فناوری ریاست جمهوری و توسط انجمن‌های علمی صورت گرفته بود شرکت کرد. این مراسم در تاریخ 18 مرداد ماه 89 در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت