انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 248 خرداد و تیر 99 منتشر شد. سه شنبه  ٢٩/٠٧/١٣٩٩ ساعت ١٠:٢٥

   
٠١/٠٨/١٣٨٩
همکاری مرکز تحقیقات مخابرات  
         
 

به دنبال درخواست کتبی انجمن از مدیریت محترم مرکز تحقیقات مخابرات مبنی بر استفاده از سالن‌های همایش آن مرکز برای برگزاری همایش‌های علمی انجمن، این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و انجمن از این پس می‌تواند جلسات سخنرانی‌های خود را در سالن‌های مرکز تحقیقات مخابرات برگزار نماید.

 انجمن انفورماتیک ایران با آرزوی تداوم این همکاری، بدین‌وسیله مراتب قدردانی صمیمانه خود را از مدیریت محترم مرکز تحقیقات مخابرات، به ویژه آقایان مهندس نصرالله جهانگرد، عضو برجسته انجمن، و دکتر خادم‌زاده اعلام می‌دارد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت