انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 248 خرداد و تیر 99 منتشر شد. سه شنبه  ٢٩/٠٧/١٣٩٩ ساعت ٠٩:٢٧

   
١٩/٠٨/١٣٨٩
مجمع عمومی سالانه انجمن  
         
 

سی و دومین مجمع عمومی سالانه انجمن انفورماتیک ایران در تاریخ چهارشنبه 19 آبان‌ماه 1389 ساعت 30/5 بعدازظهر در محل آمفی‌تئاتر مرکز تحقیقات مخابرات ایران واقع در تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی برگزار می‌شود.

دستور جلسه مجمع عمومی به قرار زیر است:

·   گزارش فعالیت‌های یکساله انجمن

·   گزارش مالی و تصویب ترازنامه

·   تصمیم‌گیری در مورد میزان حق عضویت‌های سالانه

·   بحث آزاد پیرامون فعالیت‌های انجمن در سال آینده

در صورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی در دعوت اول (عدم حضور بیش از نیمی از اعضای پیوسته)، دعوت دوم مجمع عمومی برای روز چهارشنبه 17 آذر 1389 در همان محل پیش‌بینی گردیده است.

بدین وسیله از کلیه اعضای انجمن و به ویژه اعضای پیوسته دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی حضور یابند.

 
     
 
منبع :    انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت