انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٢٢:٣٢

   
٠٤/١١/١٣٨٩
ارتقاء رتبه انجمن  
         
 

با بررسی عملکرد سال گذشه انجمن انفورماتیک ایران در کمیسیون انجمن‌های علمی کشور، رتبه انجمن به  B ارتقاء یافت بدین ترتیب انجمن می‌تواند نسبت به انتشار مجله علمی- پژوهشی، به تنهایی و با همکاری دانشگاه‌های کشور اقدام کند.

بدین‌وسیله از حسن نظر کارشناسان کمیسیون انجمن‌های علمی کشور نسبت به فعالیت‌های علمی انجمن انفورماتیک ایران قدردانی می‌گردد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتيك ايران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت