انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 248 خرداد و تیر 99 منتشر شد. سه شنبه  ٢٩/٠٧/١٣٩٩ ساعت ٠٩:٢٩

   
١٧/٠٨/١٣٨٩
شرکت در نمایشگاه الکامپ  
         
 

با موافقت هیأت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، غرفه‌ای در نمایشگاه الکامپ شانزدهم که از تاریخ 17 تا 20 آبان‌ماه 1389 در محل دائمی نمایشگاه‌ها برگزار گردید، اختصاص یافت.

در این غرفه، کتاب‌ها و مجلات انجمن به بازدیدکنندگان نمایشگاه عرضه شد. استبال از غرفه انجمن جالب توجه بود.

نمایشگاه الکامپ امسال با نظم و ترتیب خاصی برگزار شد و با استقبال بسیار زیادی از سوی جامعه فناوری اطلاعات کشور روبرو گشت. مدیریت نمایشگاه امسال برعهده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بود.

 

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتيك ايران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت