انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ١٧:٠٦

   
٠٧/١١/١٣٨٩
شرکت در جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال  
         
 

جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های تصویری و دیجیتال در حوزه سلامت از هفتم تا نهم بهمن‌ماه 1389 در سالن حجاب تهران برگزار شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار کننده این رویداد بود.

انجمن انفورماتیک ایران حامی علمی این جشنواره بود. همچنین انجمن در نمایشگاه جنبی این جشنواره نیز حضور داشت. از سوی برگزار کنندگان جشنواره 20 درصد تخفیف ویژه برای اعضای حقوقی انجمن برای حضور در نمایشگاه جنبی جشنواره در نظر گرفته شده بود.

انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از برگزارکنندگان جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال در حوزه سلامت به خاطر همکاری و هماهنگی کامل و نیز خانم‌ها پگاه میررحیم و مهسا بهاری به خاطر اداره غرفه انجمن صمیمانه قدردانی می‌کند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت