انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٠:١٥

   
٠٤/١٢/١٣٨٩
برگزاری جلسه اسفندماه گروه تخصصی BPM  
         
 

دومین جلسه گروه تخصصی تازه تأسیس مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM) انجمن در تاریخ 4/12/89 در محل آمفی تئاتر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برگزار شد.

در این جلسه آقای مهندس نوید خسروی سرپرست گروه تخصصی BPM در ادامه مباحث مطرح شده در جلسه پیشین درباره «مدل‌سازی صحیح معماری سازمان، پیش نیاز اصلی در استقرار نظام مدیریت فرایندهای کسب و کار»، به این نکته اشاره کرد که برای استقرار نظام مدیریت فرایند، مدل فرایندها به تنهایی کافی نیست و به مدل معماری سازمانی نیز نیاز می‌باشد. در این سخنرانی درباره این که چرا فرایندهای سازمانی برای اجرای مکانیزه توسط سیستم‌های مدیریت جریان کار پیچیده‌تر از آن هستند که به نظر می‌رسند به تفصیل مطالبی به اطلاع حاضران رسانده شد.

در پایان این سخنرانی که با استقبال زیادی از سوی حاضران روبرو گشت به پرسش‌های به عمل آمده پاسخ داده شد.

انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از مدیریت محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به خاطر در اختیار گذاشتن محل برگزاری صمیمانه قدردانی می‌نماید.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت